อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Microwave sensor WB8300)

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Microwave sensor WB8300)

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ของ XEKA เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับประตูอัตโนมัติ โดยสามารถปรับแต่งระยะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ปรั...
เซ็นเซอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ COMBINE SENSOR

เซ็นเซอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ COMBINE SENSOR

เซ็นเซอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ: (COMBINE SENSOR หรือ 2 IN 1 SENSOR)เป็นอีกหนึ่งเทคโลยีสำหรับประตูอัตโนมั...