ฝ่ายขาย 088-8640000 น้อง, 065-2340660 แพท /ฝ่าย Service 062-2433000 มะแม SALES@DOLLYSOLUTIONS.COM

ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูล หรือเข้าชมสินค้าได้ที่ ….

แผนที่ ดอลลี่โซลูชั่น

 

 

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

การติดต่อ

สำนักงานใหญ่

111/47 ม. 3  ต. บางรักน้อย อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
Tel. 02-1054034 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)
Fax. 02-2270775

http://www.autodoorcenter.com

 

ข้อมูลอื่นๆ

ติดต่อขอใบเสนอราคาโดยตรงได้ที่ ฝ่ายขาย:  Sales@dollysolutions.com

HOTLINE ฝ่ายขาย 

คุณแพท  : 065 – 2340660

คุณน้อง : 088-8640000

ฝ่าย Service  

ติดต่อกลุ่ม service :  services@dollysolutions.com

คุณมะแม : 062-243-3000