ฝ่ายขาย 088-8640000 เอ, 063-4646825 แพท /ฝ่าย Service 062-2433000 มะแม SALES@DOLLYSOLUTIONS.COM

เมื่อวันที่ 13 ก.ภ. 2557 บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้นิมนต์พระ 9 รูป จากวัดบางบัวทอง ทำบุญภายในบริษัท เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานรวมถึงครอบครัวทุกคน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดทั้งปี………

merit-02