ฝ่ายขาย 088-8640000 น้อง, 065-2340660 แพท /ฝ่าย Service 062-2433000 มะแม SALES@DOLLYSOLUTIONS.COM

อุปกรณ์ ประตูอัตโนมัติ / Autodoor Accessories

ประตูอัตโนมัติ
ประตูเลื่อนแบบแม่เหล็ก
ประตูสวิงอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัติสำหรับใช้ในบ้าน
Hotel Lock
Accessory

ประตูเลื่อนระบบแม่เหล็ก

autodoor022

ชุดรางประตูอัตโนมัติ

.รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ รุ่น SD130 ที่เปิดประตูอัตโนมัติที่ขาจับประตูกันกระแทก

 

อุปกรณ์ ประตูอัตโนมัติ / Autodoor Accessories

 

 

อุปกรณ์ ประตูอัตโนมัติ