ข้อควรคำนึงก่อนติดตั้ง ระบบประตูรีโมท

เมื่อเราตัดสินใจเลือกที่จะติดตั้ง ประตูรีโมท ที่จะชวยอำนวยความสะดวกในการใช้งานแล้ว  นอกจากนี้เราควรมีความรู้ก่อนการติดตั้ง ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ชนิดนี้ก่อน เพื่อการใช้งานที่จะได้ประสิทธิภาพ เพราะหากไม่ทราบ หรือติดตั้งประตูไม่ถูกวิธีแล้ว อาจจะส่งผลให้ตัวระบบทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเราควรศึกษาและมีความรู้เบื้องต้นนสวนต่างๆของประตูรีโมท

ระบบประตูรีโมท

การตรวจเช็คก่อนติดตั้งตัวเครื่อง

     ก่อนที่จะทำการติดตั้งตัวเครื่อง จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อติดตั้งตัวเครื่องไปแล้วจะทำให้เครื่องทำงานได้ดีและใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
1. ตรวจดูโครงสร้างของประตู เช่น ล้อ ราง และล้อประคองดูว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ รางและเพลาจะต้องเรียบสม่ำเสมอ ล้อและล้อประคองต้องไม่ฝืด และขณะประตูเคลื่อนที่เปิด หรือปิดต้องไม่มีอาการแกว่งของประตู
2. ลองใช้มือผลักเข็น เปิด-ปิดประตู ดูว่ามีความฝืดหรือไม่
3. จะต้องติดตั้งเหล็กห้ามล้อบริเวณราง หรือเพลา ประตูเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูกระแทกกับเสารองรับและป้องกันการตกรางของประตู

     การติดตั้งล้อประคองประตู
     ล้อประคองเป็นสิ่งจำเป็นในการรองรับส่วนบนของประตู ซึ่งมีประโยชน์ส่งผลให้ Rack เฟืองขับของมอเตอร์และลิมิตสวิทซ์ทำงานได้ถูกต้อง อันจะโยงไปถึงการทำงานของระบบควบคุมของมอเตอร์
ล้อประคอง จะติดตั้งไว้ตามแนวยาวขนานกับขอบด้านบนของประตู และมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสองล้อ และต้องมีความยาวอย่างน้อย 200 มม. (ห้ามน้อยกว่า 200 มม.)

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง ล้อรางและเพลา
การเคลื่อนที่ของประตูจะเรียบสม่ำเสมอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับล้อ รางและเพลา เป็นหลักรูปทรงของล้อจะเป็นรูปตัว V หรือตัว U ก็ได้ ล้อรูปตัว V จะใช้คู่กับรางเหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม. ส่วนล้อรูปตัว U จะใช้กับเหล็กเพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และเพื่อให้เกิดแรงเสียดทางขึ้นน้อยที่สุด จึงควรใช้ล้อเพียง 2 ล้อเท่านั้น ล้อรูปตัว U จะใช้งานได้ดีกว่ารูปตัว V เพราะเกิดแรงเสียดทาน จากการเสียดสีระหว่าง ล้อกับรางน้อยกว่า ดังนั้นล้อรูปตัว U จึงเลื่อนได้สม่ำเสมอและใช้งานได้นานกว่า
ถ้าเป็นรางรูปตัว V แนะนำควรใส่เหล็กเพลากลมเสริมด้านบนขนาดอย่างน้อย 4 หุน ถ้าประตูใหญ่ใส่เพลาขนาด 6 หุน

ข้อมูลเบื้องก่อนการติดตั้งประตูรีโมท

  • ไม่ควรทำพื้นให้เอียงมากเกินไป หากต้องการติดประตูเป็นแบบบานสวิง เพราะจะต้องมีตัว สต๊อปเปอร์หน้าโผล่อยู่กลางทางเข้า เพื่อกั้นประตูให้ปิดเสมอกัน ยิ่งพื้นเอียงเท่าใด ตัวสต๊อปเปอร์ ก็จะสูงมากขึ้น อาจจะ ไปเกี่ยวใต้ท้องรถได้
  • หากต้องการสั่งทำประตูม้วน และมีแผนที่จะติดระบบประตูรีโมทด้วย แนะนำให้ใช้เพลา ขนาด 1.5 นิ้ว
  • ไม่ควรติดประตูบานเล็ก (ประตูที่ให้คนออก) ในประตูบานใหญ่ของ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ชนิดนี้ เพราะถ้าปิดประตูบานเล็กไม่สนิท จะทำให้เกิดการงัดกันระบบอาจเกิดปัญหา
  • ไม่ควรทำประตูเล็กในประตูบานใหญ่ เพราะเวลาติดระบบประตูจะเกิดปัญหา หากประตูเล็กปิดไมสนิท
  • ประตูที่ทำด้วยไม้ เวลาโดนฝนจะมีน้ำหนักมากขึ้น 30% เพราะฉะนั้นควรใช้ประตูเหล็ก น่าจะดีกว่าชนิดอื่นแทน
  • ล้อประตูควรเป็นแบบล้อคู่ ด๊อกแด๊ก และควรมีเพียง 2 จุด เพราะถ้ามากกว่านั้น ล้อจะขัดกันเอง และหากต้องการติดประตูชนิดนี้ให้ทำหางปลายล่าง ตอนที่ทำประตูไว้เลยยาว 30 เซนติเมตร
  • ประตูยิ่งยาวจะมีโอกาสโก่งตัวมาก ทำให้ลิมิตของระบบประตูรีโมททำงานผิดพลาด ประตูอาจกระแทกได้
  • หากบ้านมีโอกาสเกิดน้ำท่วม ควรทำประตูให้มีกระดูกงูที่กลางบาน เพื่อจะได้ยกมอเตอร์ให้สูงขึ้น
  • หากกำลังตัดสินใจว่า จะทำประตูเป็นประตูบานเลื่อนหรือบานสวิงดี ขอแนะนำว่าเป็นบานเลื่อนดีกว่า  เพราะปัญหาน้อยกว่า และราคาของระบบประตูรีโมท ถูกกว่า บานสวิง ประมาณ 50%