ปลดล็อค ประตูอัตโนมัติประตูอัตโนมัติ ไม่ทำงาน ถือเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน ที่มักประสบโดยทั่วไป ซึ่งปัญหาอันดับแรกๆ เกิดจากมอเตอร์แทบทุกรุ่นที่ไม่ทำงาน และ เมื่อ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กระแทกเสารับจะไม่สามารถทำการปลดล็อคมอเตอร์ และ ไม่สามารถใช้งานรีโมทได้ จึงเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้งานระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัย ที่ผู้ใช้ควรทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสามารถนำไปแก้ไขเองได้

 

การแก้ไขปัญหา ประตูอัตโนมัติ ล็อคไม่ทำงาน

ปลดล็อค ประตูอัตโนมัติ

หากชุดควบคุมไม่ทำงาน

  • เมื่อขัดข้องในการใช้งานเกิดจากสภาพที่ชำรุดของอุปกรณ์ และ ระบบ เช่น ชุดควบคุมเสีย , ฟิวส์ขาด , ชุดรับรีโมทเสีย ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อฝ่ายบริการเข้ามารีบแก้ไข ไม่ควรซ่อมแซมด้วยตนเอง เพราะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย และมีอันตรายแก่ผู้ใช้ด้วย

เมื่อสิ่งกีดขวางประตู แต่ ประตูไม่หยุด

  • การที่ตัวประตูไม่ได้หยุดเลื่อนตามที่ควรจะเป็น อาจเกิดชุดอินฟาเรดมีปัญหา ผู้ใช้สามารถทดสอบ  ความผิดปกติด้วยตนเอง โดยการโบกมือบังสัญญาณของตัวอินฟาเรด หากปกติจะมีเสียงต๊อกแต๊ก แต่ถ้าไม่ยินเสียงใดๆแปลว่า ชุดอินฟาเรดชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ชำนาญการมาซ่อมแซมทันที

ในกรณีไฟฟ้าดับ

  • ประตูอัตโนมัติชนิดต่าง ๆ นั้น ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ผู้ใช้ต้องเลื่อนเปิด – ปิดด้วยตนเอง ด้วยการปลดล็อคมอเตอร์ ให้ประตูเลื่อนอัตโนมัติเข็นเองได้ โดยไขกุญแจ Build-in ที่กล่องควบคุม แล้วจึงดึงคันโยกเข้าหาตัว เพื่อปลดล็อคมอเตอร์  เมื่อปลดล็อคมอเตอร์แล้ว จึงสามารถเข็นประตูได้อย่างถูกต้อง , ปลอดภัย  หากไฟฟ้ามาตามปกติ สามารถดึงคันโยกกลับตำแหน่งเดิม จากนั้นไขกุญแจออก เพื่อล็อคมอเตอร์ จึงกลับมาใช้งานได้ปกติ

หากประตูไม่ยอมเปิด-ปิด ตามคำสั่ง

  • กรณีมอเตอร์ประตูล็อค  สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง อาจหาท่อนไม้ หรือ วัสดุที่แข็งแรง อย่างเหล็กงัดตัวประตูลอยขึ้นเล็กน้อย แล้วใช้กุญแจปลดล็อคเพื่อให้เฟืองมอเตอร์คลาย แล้วค่อยลดบาน ประตูกลับลงที่เฟือนสะพานขบกับเฟืองมอเตอร์  แล้วค่อยเลื่อนประตูไปมา หากประตุกลับมาเลื่อนตามปดติ ให้ใช้กุญแจล็อคเฟืองกลับ จึงใช้รีโมทเปิด-ปิดตามเดิม

มอเตอร์เคลื่อนที่ช้า

  • สาเหตุเนื่องจากมอเตอร์ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ โดยให้ตรวจเช็คที่แผงควบคุมการจ่ายไฟ หรือคัทเอาท์ ว่ามีการตัดกระแสไฟหรือไม่ ถ้ามีให้ยกสวิตช์ขึ้น จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ  อีกหนึ่งสาเหตุ คือ มีวัตถุขวางการทำงานมอเตอร์ ตรวจเช้คสภาพรางว่า มีสิ่งกีดขวางรางหรือไม่ เช่น ดิน , กรวด หรือ หินทราย ควรเช็ค และ หมั่นทำความสะอาดออก

ปลดล็อคประตูอัตโนมัติ