ประตูอัตโนมัติ  สามารถตรวจจับบุคคลที่กำลังเดินเข้าใกล้ เพื่อสั่งงานประตูให้เปิดออก โดยใช้เซนเซอร์แบบ Microwave sensor จะถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของประตู   โดยแต่ละรุ่น จะมีระยะทาง การตรวจจับ มุมตรวจจับที่แตกต่างกันไป และสามารถปรับมุมตรวจจับได้  สำหรับเซนเซอร์ป้องกันประตูปิด  โดยจะใช้ เซนเซอร์อินฟราเรด ติดตั้งอยู่ใน เฟรมวงกบ อลูมิเนียม ทั้งนี้การเลือกใช้ sensor สำหรับการเปิดปิด ในแต่ละตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ซึ่งแต่ละสถานทีอาจแตกต่างกันไป เช่นต้องการให้บุคคลที่มีสิทธิ์ หรือ พนักงาน ผ่านได้เท่านั้น ก็อาจจะใช้เป็น finger Scan หรือ card reader แทนการใช้ Microwave sensor ที่ติดตั้งอยู่ด้านบน

ส่วนประกอบ ประตูอัตโนมัติ

Auto door ประตูอัตโนมัติ ออกแบบให้สามารถรองรับการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกได้

  • รีโมท(Remote control)
  • เครื่องอ่านบัตร RFID (RFID Card reader)
  • สวิตซ์ (Push button) – ระบบ fire alarm

ส่วนประกอบต่างๆ

  • Stopper สำหรับตั้งระยะการเลื่อนของประตูเลื่อนอัตโนมัติ
  • Timing Belt สายพานสำหรับดึงเลื่อนบานประตูสำหรับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
  • Brushless-DC-Motor มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน การเลื่อนของประตูชนิดอัตโนมัติ
  • Controller ชุดควบคุม ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
  • Door-hanger-Roller สำหรับจับยึดบานประตูของเดิม
  • Remote Control รีโมทควบคุมสั่งงาน ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สั่งได้ทั้งการปิด และเปิด , สั่งเปิดประตูครึ่งเดียว ,สั่งเปิดประตูค้าง
  • Microwave-sensor เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อสั่งเปิด ประตูเลื่อนอัตโนมัติ สามารถปรับองศาการตรวจจับได้

ส่วนประกอบ ประตูอัตโนมัติ

 สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้

– Radar Sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

– Infrared Safety Beam Sensor เป็นเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ

– Electric Key Switch เป็นกุลแจสวิตซ์เปิด-ปิดระบบ

– Electric Lock เป็นล็อคประตูไฟฟ้า

– Acess control อาทิ เครื่องทาบบัตร (RFID Card reader), เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger print scan)