การดูแลลักษา ประตูเลื่อนอัตโนมัติ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อยืดระยะการใช้งานให้ระบบ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาประตู โดยเบื้องต้นข้อมูลต่อไปนี้ ถือเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานควรหมั่นดูแล พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีการดูแลควบคูกัน ซึ่งแต่ละชนิดนั้น มีวิธีการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันออกไป  ถือเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ที่สำคัญในเรื่องของการดูแล ที่มีส่วนให้ ประตูอัตโนมัติ จะมีการใช้งานที่ดีต่อไป

การรักษา ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

การดูแลรักษา ประตูเลื่อนอัตโนมัติ  

ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นกับอุปกรณ์ใดๆ เนื่องจากจะยิ่งทำให้เกิดความสกปรก ควรหมั่นหยอดน้ำมัน , โซเน้ก ตามล้อ  พร้อมตรวจสภาพการทำงานของ Controller และ รางประคอง ตรวจสภาพระยะ Sensor ตรวจสภาพลูกล้อ สายพาน และ ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในโดยรวม ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก ๆ 1 ปี

การดูแลรักษารีโมทคอนโทรล (เครื่องส่งสัญญาณ)

หลีกเลี่ยง รีโมทคอนโทรลเปียกน้ำ หรือ สัมผัสน้ำโดยตรง ไม่ควร เก็บ/วาง รีโมทคอนโทรภายใต้อากาศร้อน หรือ ใกล้เปลวไฟ ทำการเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่ทุกๆ6 เดือน หรือ ระยะการสั่งการมอเตอร์สั้นลง ควรหลีกเลี่ยงการการกดปุ่มแช่/กดปุ่มถี่ ๆ เพราะ จะทำให้มีผลต่อการสั่งการแผงวงจรของรีโมท และ แผงวงจรรับสัญญาณในมอเตอร์เกิดการเสียหายได้ เพื่อความปลอดภัยระวังการใช้รีโมท ขณะมีเด็ก/สัตว์เลี้ยงใกล้กับประตูรั้วเลื่อน

การดูแลรักษามอเตอร์ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

หลีกเลี่ยงฉีดน้ำโดยตรงต่อมอเตอร์ ห้ามก่อกองไฟบริเวณติดตั้งมอเตอร์ ระวังอย่าให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณรางเลื่อน เพราะจะทำให้มอเตอร์ทำงานหนัก เกิดความร้อนสูง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ได้ หมั่นทำความสะอาดภายนอก และ ภายในมอเตอร์ เพื่อป้องกันแมลงเข้าสู่ภายในทำความเสียหายต่อแผงวงจร

การบำรุงรักษาประตูเลื่อนอัตโนมัติ

การดูแลรักษา ประตูบานสวิง / บานพับ ( บานเสี้ยม )

ระวังสัตว์เล็ก หรือแมลงต่างๆเข้าไปทำรังในตัวมอเตอร์ กับอุปกรณ์ แต่สามารถป้องกันได้โดยฉีดยาฆ่าแมลง(DDT) รอบฐานและอุปกรณ์เสริม ระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยง มาปัสสาวะใส่มอเตอร์ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ หมั่นดูแลรางให้สะอาดไม่ให้หิน ดิน ทราย หรือใบไม้ ให้เกาะติดตามซอกราง มิฉะนั้นจะทำให้มอเตอร์ผิดการทำงาน หรือเคลื่อนที่จากระยะเดิมไป และ ก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก ๆ 1 ปี

การบำรุงรักษา ประตูเลื่อนอัตโนมัติ