ปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ มีกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการ เพราะฉะนั้น ม่านริ้วพลาสติก เป็นอีกทางเลือกนึง ที่เหมาะกับสำหรับโรงงาน  ม่านริ้วเป็นม่านที่โปร่งใส ซึ่งเราสามารถมองเห็นคนข้างในได้ ถ้าเราอยู่ข้างนอก และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้า – ออก  และยังมีความทันสมัยซึ่งโรงงานในปัจจุบันหันมาใช้ม่านชนิดนี้กันเยอะมาก

ม่านริ้วพลาสติก สำหรับประตูโรงงาน เทคโนโลยีทันสมัยที่ควรใช้

ม่านริ้ว หรือ ม่าน PVC สำหรับประตูโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภาษาอังกฤษเรียกว่า PVC Strip Curtain ส่วนมากจะเห็นได้ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่จะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร  /  แปรรูป  /  คลังสินค้า  ที่โรงงานนำม่านริ้วมาติดเป็นประตูนั้นก็เพื่อป้องกัน ละอองฝุ่น, กันแมลง, ลม, กลิ่นและเสียง ซึ่งเราสามารถมองผ่านเดินผ่านและขับรถผ่านได้ ม่าน PVC ประกอบด้วยริ้วพีวีซีหลาย ๆ ชิ้นที่ตัดเป้นริ้ว ๆ มันปรับได้โปร่งใส และแขวนทับกันอยู่บริเวณด้านบนขอบของประตู ที่มีความทนทานส่วนตัวม่านริ้ว PVC จะเหมาะพอดีกับคน สิ่งของ หรือรถที่ผ่านเท่านั้น  และจะปิดกลับสู่สภาพเดิมทันที

 ม่านริ้วพลาสติก

ประโยชน์ของม่านริ้วพลาสติก

 • ควบคุมอุณหภูมิภายในให้คงสภาพไว้ในสภาพร้อนหรือห้องเย็น
 • สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และ สภาพแวดล้อม
 • ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • ป้องกันฝุ่น /  แมลง เข้ามาในอาคารหรือโรงงานที่มีการเข้าออกบ่อย ๆ
 • มีมาตรฐานที่ดีในการผลิต
 • ช่วยป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อสายตา
 • ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็วในการทำงาน
 • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • ลูกค้าสามารถเลือกสีของม่านได้ตามความต้องการ

ม่านริ้วพลาสติก

ม่านพลาสติกเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีดังนี้

 1. อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม / อาหารแปรรูป / อาหารแช่แข็ง / ขนมขบเคี้ยว
 2. อุตสาหกรรมไฟฟ้า / อิเลคทอนิกส์ / อุปกรณ์สื่อสาร
 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ เสื้อผ้า
 4. โรงพิมพ์ / บรรจุภัณฑ์/  พลาสติก /  เคมี
 5. อุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง
 6. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อบพ่นสี เครื่องตกแต่ง
 7. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วไป
 8. ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร
 9. โรงแรม โรงพยาบาล ห้องแล็ป