ประตูม้วนผ้าใบ (PVC) หรือประตูความเร็วสูง ( Rapid roll door) ประตูโรงงาน

ประตูม้วนผ้าใบ ประม้วน PVC ประตูม้วนไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับประตูโรงงาน เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณของแบรนด์ Xeka โดยประตูชนิดนี้เรียกภาษาอังกฤษว่า Rapid roll door / High speed door เป็นประตูม้วนผ้าใบแบบม้วนอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับนิยมในกันหมู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก คลังสินค้าและจุดขนถ่ายสินค้า ห้องคลีนรูม ส่วนทำงานที่ต้องการความอนามัย ป้องกันฝุ่น ผง แมลง กลิ่น เสียง ควมคุมอุณหภูมิ ประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ทนต่อแรงลมได้ เป็นไปตามมาตรฐานของ GMP อุตสาหกรรม

ประตูม้วนผ้าใบ (PVC) หรือประตูความเร็วสูง ( Rapid roll door) ประตูโรงงาน

ประตูม้วนผ้าใบ (PVC) หรือประตูความเร็วสูง ( Rapid roll door) ประตูโรงงาน

ประตูม้วนผ้าใบ (PVC) หรือประตูความเร็วสูง ( Rapid roll door) ประตูโรงงาน

 

 ประตูม้วนผ้าใบ (PVC) กับ หลักการทำงานของระบบ Rapid roll door / High speed door

เป็นหลักการทำงานหลักของระบบ Rapid roll door /High speed door โดยประกอบด้วยเซ็นเซอร์ บีม RFID 6 แบบเพื่อเพิ่มตวามปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ทำให้เป็นมาตรฐาน ตามอย่างที่ GMP ต้องการ เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งประกอบด้วยเซ็นเซอร์ บีม RFID 6 ตัวได้แก่

  1. ประตูโรงงานอัตโนมัติ / ประตูม้วนอัตโนมัติ กับระบบ ปุ่มกดแบบ Wireless
  2. ประตูโรงงานอัตโนมัติ / ประตูม้วนอัตโนมัติ กับระบบ PullCords(โซ่ดึง)
  3. ประตูโรงงานอัตโนมัติ / ประตูม้วนอัตโนมัติ กับระบบ Remote control
  4. ประตูโรงงานอัตโนมัติ / ประตูม้วนอัตโนมัติ กับระบบ Loop Detector(เซ็นเซอร์ Loop)
  5. ประตูโรงงานอัตโนมัติ / ประตูม้วนอัตโนมัติ กับระบบ Photo Swich
  6. ประตูโรงงานอัตโนมัติ / ประตูม้วนอัตโนมัติ กับระบบ Motion Senser

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ Rapid roll door

 ระบบใหม่กับระบบหัว RFID แบบ Long Range ที่นำมาประยุกต์ใช้กับ ประตูโรงงานอัตโนมัติ / ประตูม้วนอัตโนมัติ Rapid roll door /High speed door

การประยุกต์ระบบและพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพเพื่อการใช้งานได้จริง และมีสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น โดยทางเรา บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้นำระบบหัวอ่าน RFID มาพัฒนาร่วมใช้กับประตูโรงงานหรือ ประตูม้วน โดยได้นำระบบประตูม้วนอัตโนมัติหรือประตูโรงงานอัตโนมัติ มาทำงานร่วมกับระบบ หัวอ่าน RFID แบบ Long range

คุณสมบัติเฉพาะของ ประตูม้วนผ้าใบ แบรนด์ XEKA