• 065-234-0660 (พงศ์)
  • 066-095-2778 (อ้อม)
  • @Xeka

เพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบเจ้าออกพื้นที่ของคุณ

เทคโนโลยี จุดคัดกรองการเข้าออก
ในพื้นต่างๆ จากแบรนด์ XEKA

ในปัจจุบันการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มพ่น เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ และรวมไปถึงระบบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ และระบบตรวจสอบข้อมูลการฉีกวัคซีนต่างๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัย ความมั่นใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในด้านของสุขภาพ และในส่วนของการตรวจสอบทรัพย์สิน นั่นเอง

จุดคัดกรองเข้าออกพื้นที่
เครื่องสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิ-icon

เครื่องสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก

เครื่องสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิ

ระบบกล้องวงจรปิดแสกนหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิ

ตู้ซุ้มพ่นฆาเชื้อ

ตู้ซุ้มพ่นฆาเชื้อ

ระบบคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ XEKA

เนื่องจากทางเราเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำหรับบ้านและอาคารแบบครบ วงจรดังนั้นทางเราจึงมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานอย่างมากมาย  โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบแบบใด โดยเป็นการนำเทคโนโลยีหลายๆ อย่าง มาประสมผสานเป็นเทคโนโดโนโลยีที่ดีสุดสำหรับ พื้นที่ของลูกค้าเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนใบหน้าวัดอุณหูมิ พร้อมตู้พ่นฆ่าเชื้อ หรือระบบ บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ ระบบสแกนเอกสารยืนยังการฉีดวัคซีนเป็นต้นและอื่นๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง ว่าต้องการระบบใด และทำงานอย่างไร

สแกนคิวอาร์โคดฉีดวัคซีน

จุดคัดกรองด้วยระบบสแกนคิวอาร์โคด ฉีดวัคซีน

ในปัจจุบัน การเข้าออกพื้นทีต่างๆ ต้องมีมาตรการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับใช้เข้าออกพื้นที่ ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงช่วยในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องได้เป็นอย่างดีเยียมโดยสามารถวัดอุณภูมิร่างการของลูกค้า สแกนคิวอาร์โคด เพื่อตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน  โดยสามารถตรวจสอบผ่านสแกน QR CODE ของระบบหมอพร้อม หรือระบบอื่นๆ ที่ได้รับมาตรฐานการรองรับจากหน่วยงานของรัฐ

ตัวอย่างระบบตู้ซุ้มพ่นฆ่าเชื้อ
พร้อม เครื่องสแกนใบหน้าหน้าวัดไข้

เป็นอีกหนึ่งระบบที่ได้รับความนิยมเป็นเครื่องที่ช่วยในเรื่องของการคัดกรองคนเข้าพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เป็นระบบที่ใช้ตัวตู้พ่น + กับความเครื่องแสกนใบหน้าวัดอุณภหูมิ ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่ใช้เซ็นเซอร์สำหรับการสั่งเครื่องให้ทำการพ่นน้ำยานั่นเอง  ซึ่งหากเลือกใช้งานไปแล้วตัวเครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถนำไปปรับใช้งานกับระบบสั่งเปิดประตูอัตโนมัติดได้ด้วยเช่นเดียวกัน หากระบบนี้ยังไม่ตอบโจทย์ทางเรายังมีระบบอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานได้อย่างมากมาย

ตู้ซุ้มพ่นฆ่าเชื้อ พร้อมสแกนหน้า วัดอุณหภูมิร่างกาย
ระบบแลกบัตรบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ

ระบบทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ หรือระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ VMS (Visitor Management System)

ระบบ VMS (Visitor Management System) เป็นอีกหนึ่งระบบที่จะช่วยให้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ  และสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหยังได้อย่างรวมเร็ว สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการบันทึกได้ รวมไปถึง สามารถใช้พกพาในพื้นที่ต่างๆ ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่นในส่วนของโรงแรม ท่านไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้ายืนรอคิวแต่อย่างไร สามารถให้ลูกค้านั่งรอในจุดต่างๆ แล้วท่านสามารถใช้เครื่องนี้เดินไปบักทึกข้อมูลลูกค้าได้เลย ทำให้เป็นลดความเสี่ยงต่อการให้บริการลูกค้า หรือนอกจากนั้นแล้ว ท่านสามารถใช้หลายๆ เครื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานพร้อมกันหลายคนได้  ไม่ว่าจเป็นในส่วนของการเข้าสวนน้ำ รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ เป็นต้นนั่นเอง 

อุปกรณ์สำหรับสแกนใบหน้า และวัดไข้ สำหรับจุดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่

เครื่องแสกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย

ระบบกล้องแสกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดไข้ K3
เครื่องวัดไข้ K3 pro
เครื่องวัดไข้ K9 pro
ซุ้มวัดไข้
เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
เครื่องวัดไข้

ช่องทางติดต่อสอบถามสั่งซื้อ
สินค้าต่างๆ ของเรา!

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด 111/47 ม. 3 ต. บางรักน้อย อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
Fax. 02-2270775 TEL 02-1054034
คุณอ้อม : 066-0952778