คู่มือการตั้งค่า Motion Sensor

การตั้งค่า เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือ Motion Sensor เพื่อใช้กับประตูอัตโนมัติ เป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน เนื่องจากการใช้งานประตูอัตโนมัติต้องพึ่งการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยเซ็นเซอร์นี้จะคอยอ่านระยะว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่ หากไม่มีก็จะไม่ทำงาน หากมีก็จะทำการเปิดประตู เมื่อไม่มีคนแล้วก็จะปิดประตู ดังนั้นเซ็นเซอร์อ่านเรียกได้อีกอย่างว่า เซ็นเซอร์เปิดปิดประตูอัตโนมัติ เพราะเมื่ออ่านระยะได้ ประตูก็จะเปิด ดังนั้นทุกประตูอัตโนมัติจึงจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการปิดเปิดประตูอัตโนมัติ


 

ข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ Motion Sensor

cencer02

  • Power supply : 12V-24V AC/DC
  • ความถี่ Microwave : 24.125GHz
  • ขนาดอุปกรณ์ : 120 x 80 x 50mm
  • เวลาเปิดค้างของประตูอัตโนมัติ : 0.5 sec
  • รัศมีการตรวจจับ : 4×2 เมตร
  • ความสูงสูงสุด : 3 เมตร

วิธีการติดตั้งและปรับแต่ง

ในเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือ Motion Sensor ที่ใช้กับประตูอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาครอบออกมาจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ โดยจะมีจุดปรับแต่ง 2 จุดหลักๆ คือ

1.หัวอ่าน ปรับแต่งมุมในการตรวจจับความเคลื่อนไหว จะปรับได้สูงสุด 0 – 90 องศา เป็นจุดที่สำคัญที่สุด หากปรับแต่งไม่ดีจะเกิดปัญหา่การตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่ได้ ทำให้ประตูไม่เปิด หรือหากปรับต่ำเกินไปก็จะอ่านได้ไม่ครอบคลุม

2.จุดปรับความละเอียดในการอ่านหรือ Sensitivity ใช้ในการปรับความละเอียดในเรื่องของการตรวจจับ หากไวไปแม้คนผ่านก็เปิด เหมือนตามประตูอัตโนมัติหลายๆที่ ที่เปิดเองเพียงแค่คนผ่าน หรือสัตว์ผ่าน แต่หากปรับมากเกินไปก็จะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน เพราะต้องยืนรอหน้าประตูอัตโนมัติ เพื่อรอให้ประตูอัตโนมัติเปิด (ผลักเองอาจจะเร็วกว่าก็เป็นได้)

3.จุดเชื่อมต่อสายไฟ เป็นส่วนที่ปรับแต่งไม่ได้ เป็นจุดไว้เสียบเชื่อมต่อกับตัวควบคุมประตูอัตโนมัติ ที่อยู่ในรางเลื่อนของประตู

การปรับแต่งหัวอ่านระยะเปิดปิด

เมื่อทำการติดตั้งและปรับแต่งเรียบร้อยแล้วประตูอัตโนมัติของท่านก็พร้อมใช้งาน หากมีปัญหาในการปรับแต่งแนะนำให้เลือกใช้บริการติดตั้งจากทางเราเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งาน