ประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูออโต้ ในปัจจุบันก็ใช้ระบบเซนเซอร์ในการควบคุมการเปิด – ปิดประตู แต่ในทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองการทำงานในทุกรูปแบบ และ อุปกรณ์ภายใต้ แบรนด์ XEKAที่มีคุณภาพอีกชนิดคือ Wire Control Switch หรือ ปุ่มกุญแจ เลือกโหมดการทำงาน ประตูอัตโนมัติ

ปุ่มกุญแจ เลือกโหมดการทำงานประตูอัตโนมัติ ( Wire Control Switch) คือ

ปุ่มกุญแจเลือกโหมดการทำงานประตูอัตโนมัติ ( Wire Control Switch) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็น สวิตซ์ ที่ใช้ในการตั้งค่าสำหรับ ประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูออโต้ แบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคุมโหมดการทำงานของประตูออโต้ โดยสำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้เป็นแบบ ไวเลส ( Wireless ) โดยไม่ต้องเดินสายสำหรับใช้งานไปยังประตูให้ยุ่งยาก ดังนั้น จึงทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และไม่รกสายตาอีกด้วย

Wireless Control Switch (WB3120) เป็นสวิตซ์ที่ใช้ในการตั้งค่าให้กับประตูอัตโนมัติ ในการควบคุมโหมดการทำงานของประตูอัตโนมัติ โดยสำหรับรุ่นนี้เป็นแบบไวเลส ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกในการควบคุมประตูอัตโนมัติ

ปุ่มกุญแจ

 

คุณสมบัติ ปุ่มกุญแจเลือกโหมดการทำงาน ประตูอัตโนมัติ  หรือ ประตูออโต้ ( Wire Control Switch)

Model NO. : WB3120
Usage : Drying Equipment
Certification : CE
Control Type : Digital
Type : Temperature Controller
Display Type : LCD
Material : Aluminium
Trademark : Demax
Specification : CE
Origin : Hangzhou , China

 

Product Description

  • WB3120 wire control switch
    Automatic door system supplier
    Manufacturer since 2000
    ISO9001: 2000&CE certificated