เครื่องอ่านบัตร สำหรับประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูรีโมท ( RFID Reader ) เป็นอุปกรณ์เสริมภายใต้แบรนด์ XEKA อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ ระบบประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูออโต้ แบรนด์ XEKA รูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย ขึ้นอยู่กับหน้างาน รวมทั้งความต้องการของลูกค้าด้วย

เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติ ใช้ต่อพ่วงเพื่ออ่านบัตรในการควบคุมการ เปิด / ปิดประตูอัตโนมัติ ใช้ได้กับประตูอัตโนมัติลายรูปแบบ

ทำความรู้จัก เครื่องอ่านบัตร ประตูอัตโนมัติ / ประตูรีโมท ( RFID Reader ) คือ

ใช้ประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูรีโมท กันมาบ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานของ ระบบประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ หรือ ประตูรีโมท ก็จะมีระบบสำหรับควบคุมการทำงานด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งแบบ สวิตซ์ไร้สาย หรือจะเป็นแบบเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ (Microwave Sensor) แต่ระบบควบคุมการทำงานของประตูอัตโนมัติอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ระบบ RFID โดยมีเครื่องอ่านบัตรเป็นอุปกรณ์เสริมนั่นเอง

เครื่องอ่านบัตร ประตูอัตโนมัติ

การทำงานของเครื่องอ่านบัตร

การทำงานของ เครื่องอ่านบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ จะทำงานควบคู่กับ บัตร RFID ( ดังภาพด้านบน ) นั่นเอง เมื่อไปถึงประตู ใช้บัตร RFID ไปแตะ หรือ ถืออยู่ในระยะที่เครื่องอ่าน RFID สามารถอ่านได้ เท่านั้นเอง หลังจากนั้นระบบจะอ่านค่าจากบัตรว่าถูกต้อง หรือไม่ เมื่อระบบตรวจสอบแล้ว จะส่งคำสั่งไปที่ระบบมอเตอร์ของ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ให้มีคำสั่งให้มอเตอร์ทำงาน แล้วเปิด – ปิดอัตโนมัติ เท่านี้ก็ระบบก็สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์