เซ็นเซอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ : (COMBINE SENSOR หรือ 2 IN 1 SENSOR) เป็นอีกหนึ่งเทคโลยีสำหรับประตูอัตโนมัติ ที่เมื่อก่อนเรามีความจำเป็น เป็นอย่างมาก ในเรื่องของการติดตั้ง ประตูอัตโนมัติ ซึ่งระตูอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA  ได้พัฒนาตัวระบบเซนเซอร์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแยกชิ้นส่วนในการทำงานของ ตัวเซ็นเซอร์ออกจากกันนั่นก็คือ การแยกเซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลือนไหวให้ประตูเปิด และเซ็นเซอร์กันประตูหนีบคนเดินเข้าเดินออก

แต่ในส่วนของเซ็นเซอร์ แบบCOMBINE SENSOR เป็นเซ็นเซอร์ระบบใหม่ แบบ 2 in 1 sensor เป็นการผสมผสานระหว่าง MOTION SENSOR ( เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ) เปิด-ปิดประตูกับBEAM SENSOR ( บีมป้องกันประตูหนีบ ) ด้วยดีไซนใหม่ล่าสุดสำหรับใช้กระจกแบบบานเปลือย หรือ เทมเปอร์
COMBINE SENSOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติCOMBINE SENSOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

 

คุณสมบัติที่สำคัญของ เซ็นเซอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

คณสมบัติที่สำคัญของตัว เซ็นเซอร์ แสดงดังภาพนี้

COMBINE SENSOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบบ COMBINE SENSOR ต่างกับ BEAM SENSOR และ MOTION SENSOR ที่เคยใช้อย่างไร

เป็นคำถามที่ลูกค้าหลาายท่านถามเรามา แต่ที่จริงแล้ว ตัว COMBINE SENSOR สามารถทำงานได้เหมือนกับ BEAM SENSOR และ MOTION SENSOR แต่ที่ทำให้ COMBINE SENSOR แตกต่างกับ แบบเดิมคือ ติดตั้งและหลักการทำงานเนื่องจาก BEAM SENSOR แบบเดิมเป็นการติดแบบฝั่งในวงกบหรือประตู ทำให้แตกต่างกันมากๆ ช่วยลดระยะเวลาการติดตั้ง และลดร่องรอยที่จะเกิดจากการฝั่งได้อีกด้วย โดยหลักการทำงานทำงานของ COMBINE SENSOR เป็นหลักการทำงานแบบทรงสามเหลี่ยม

รูปอุปกรณ์ภายในและรายละเอียด

COMBINE SENSOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ