นิตยสาร Industrial World ฉบับที่ 26 June 2013 บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ดู Products ของเราได้ที่ หน้า 5​

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ต้องก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดหาโซลูชั่น ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการคำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของระบบ โดยมีการพัฒนาขององค์ความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ End-User รวมไปถึงการหา Solution เพื่อตอบสนองท้้งความต้องการ และ ราคา

IndustrialWorld001 SecurityThai05