ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนำทีมเซลล์ บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด มอบกระเช้าของขวัญให้ลูกค้าผู้มีพระคุณ

gift-2557-01