ภาพบรรยากาศงาน Cambodia Construction Industry Expo 2014 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ กัมพูชา

           เมื่อวันที่ 3 – 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทดอลลี่ โซลูชั่น จำกัดได้เข้า

ร่วมออกบูธในงาน Cambodia Construction Industry Expo 2014 โดยมีการ

นำเสนอสินค้าของทางบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งระบบลานจอดรถ ประตูอัตโนมัติ

เครื่องกั้นสามขา ประตูหมุนสามขา และ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วม

งาน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่สนใจเป็นตัวแทน จำหน่ายของทางบริษัทฯ  

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมบูธทุกท่าน มา ณ. ที่นี้