โรงพยาบาล บางบัวทอง เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มสาขา เป็น โรงพยาบาล บางบัวทอง 1 และ 2 ซึ่งการพัฒนาของโรงพยาบาลฯ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองในการให้บริการ ให้เพียงพอต่อการประชากรในละแวกโรงพยาบาล

ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติในส่วน งานเวชระเบียน และ ส่วนผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการแพทย์ ประตูอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งผู้รับบริการทั่วไป ผู้ป่วยรถเข็น ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัด ทั้งรถนอน หรือ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เสริมต่างๆ

bangbuathong hospital (4)

ทำไมต้องใช้ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล?

ในโรงพยาบาลมีการใช้งานประตูตลอดทั้งวัน ทั้งคนเข้า คนออก และยังมีผู้ใช้บริการหลายรูปแบบ จึงต้องมีการติดตั้งประตูอัตโนมัติในรองรับการใช้งานในส่วนนี้อีกเช่นกัน นอกจากนั้น ยังมีในเรื่องของการเข็นผู้ใช้รถเข็น หากเป็นแบบเดิม ต้องเดินไปเปิดประตู และเข็นรถผ่าน และเลื่อนประตูปิด สำหรับในกรณีเร่งด่วนอย่างอุบัติเหตุอาจจะไม่สะดวกนัก

เมื่อมาใช้ระบบประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนคู่ ที่เป็นประตูแบบ 2 บาน ในการเปิดระยะที่กว้างขึ้น ทำให้รองรับการทำงานของประตูที่เปิดให้รถเข็น หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่ผ่านได้ และได้ความเร็วของประตูที่เปิดปิดอย่างรวดเร็วของ XEKA ก็ยิ่งทำให้ลดช่วงเวลาในการผ่านประตูได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของประตูอัตโนมัติแบบบานคู่ XEKA

ประตูอัตโนมัติ ลดข้อจำกัดบางประการของประตูอัตโนมัติบานเดี่ยว โดยจะมีประโยชน์มากหากใช้กับโรงพยาบาล ห้างร้านที่มีผู้สัญจรเป็นจำนวนมาก ดังนี้

  • ความกว้างของประตูที่มากขึ้น การเปิดปิดประตูอัตโนมัติ 2 บาน ที่มีขนาดมาตรฐาน มีความสะดวกและจัดหาได้ง่ายกว่าการสั่งทำประตู 1 บาน ขนาดพิเศษ และในเรื่องของน้ำหนักของประตู ก็จะเบากว่าทำให้รางที่รับน้ำหนักต่อบาน มีความเสถียรในการรับน้ำหนักมากกว่า ไม่หลวม หรือหลุดง่าย
  • การเปิดปิดที่เร็วกว่า หากประตูมีน้ำหนักมาก ย่อมต้องใช้มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ขับเคลื่อนที่มากกว่า ทำให้ต้องลดในส่วนของความเร็ว ดังนั้นการให้บริการอาจจะไม่สะดวกมากนัก

โรงพยาบาลบางบัวทอง การติดตั้งประตูอัตโนมัติ บานเลื่อนคู่ XEKA

ในส่วนของรางประตูอัตโนมัติ รางประตูอัตโนมัติ XEKA ของเรามีการติดตั้งและ เก็บอุปกรณ์อย่างดี โดยจะเห็นในภาพตัวอย่าง ในการเก็บรางติดตั้งที่สวยงาม ดูไม่ขัดกับอุปกรณ์อื่นๆ จุดเด่นของรางประตูจาก XEKA ยังมีในเรื่องความเร็วในการติดตั้ง สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 วันเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลานานในการติดตั้ง ใช้งานได้ทันทีอีกด้วย และด้วยความสามารถของทางทีมช่างมืออาชีพของเรา ทำให้เราได้รับการไว้วางใจในการติดตั้งกับศูนย์ราชการมากมายในจังหวัดนนทบุรี

bangbuathong hospital (3)

สุดท้ายนี้ ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาล บางบัวทองที่เลือกใช้ประตูอัตโนมัติ เพื่อใช้ในโรงพยาบาล จากทาง XEKA ต้องขอขอบคุณในความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเรา