บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสถานที่พักตากอากาศ ภัตตาคาร โรงแรม พร้อมกับการนำเที่ยวต่าง ๆ โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ 133/14 ถ. ราชปรารถ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งทางบริษัทต้องการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่มีสวิตซ์ไร้สาย ( Switch Wireless ) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิด – ปิดของประตูนั่นเอง

สวิตซ์ไร้สาย (Switch Wireless) กับ ประตูอัตโนมัติ XEKA

สวิตซ์ไร้สาย หรือ Switch Wireless คือ อุปกรณ์สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ โดยการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้ ทำงานง่าย ๆ เพียงแค่แตะเบา ๆ ที่สวิตซ์เท่านั้น ระบบประตูก็จะทำงานอัตโนมัติ การใช้สวิตซ์ไร้สายนั้น จะช่วยในการป้องกันการตรวจจับความเคลื่อนไหวของเซนเซอร์ในเปิด-ปิดของประตูผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้ประตูนั้นเปิด – ปิดเฉพาะเวลาที่มีคนต้องการเข้า – ออกจริง ๆ เท่านั้น

ซึ่งประตูอัตโนมัตินั้น สามารถทำงานร่วมกับ สวิตซ์ไร้สายได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น เครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติ ( RFID Reader ) หรือ จะเป็น Microwave Sensor ซึ่งเป็นเซนเซอร์ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวและกำหนดระยะในการเปิด – ปิดประตู เป็นต้น

ภาพการติดตั้ง สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูอัตโนมัติ ที่ บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด

สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด

สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด

สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด

สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด

สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด

วิดีโอทดสอบกาทำงานของ สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูอัตโนมัติ ที่ บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด