บริษัท อิมเพรส คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัท ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ในใจกลางเมือง โดยเป็นบริษัท ที่ทำหน้าทีให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับองค์กรต่างๆ หรืออาคาร โดยทำให้มีผู้มาใช้บริการ ที่สำนักงานจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อกับทางสำนักงานใหญ่ ทางเราขอขอบคุณโดยทางสำนักงานใหญ่ ได้ให้ความไว้วางใจให้กับระบบชุดรางเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ Xeka ภายใต้บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด โดย ทางบริษัท อิมเพรส คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ให้ทางเรานำระบบชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ เข้าไปติดตั้งบริเวณประตูหน้า สำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อกับทางสำนักงานใหญ่ โดยได้ให้ทางช่างมืออาชีพของทาง ดอลลี่ โซลูชั่น เข้าไปติดตั้งระบบรางเลื่อนอัตโนมัติ โดยติดตั้งกับบานประตูบานแบบกระจกบานเปลื่อยหรือเทมเปอร์ โดยต้องใช้ตัวยึดพิเศษเพื่อใช้ยึดจับติดกับบานกระจกบานเปลือยหรือเทมเปอร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยกระจกบานเปลือยหรือแบบเทมเปอร์ เป็น กระจกนิรภัย ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

ระบบหลักการทำงานและอุปกรณ์ระบบรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ สำหรับกระจกแบบบานเปลือย เทมเปอร์ @ อิมเพรส คอมมิวนิเคชั่น

ระบบรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ ทีได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อิมเพรส คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีระบบการทำงานคล้ายกับประตูที่เห็นกันบ่อยในเซเว่นแต่ที่ใช้กับระบบรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ เป็นแบบบานคู่ที่มีขนาดใหญ่ โดยระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติทำงานได้ด้วยตัวเอง จากระบบ เซ็นเซอร์เปิดประตูแบบ ทรงสามเหลียม และเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกระบบให้กับผู้มาใช้บริการ

รูปภาพก่อนและภายหลังการติดตั้งระบบชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่

IMG_0065 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0068 IMG_0069

สำหรับลูกค้าที่สนใจระบบชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ หรือระบบรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบ อื่นได้ทีเว็บ

https://www.autoslidedoor.com/
https://www.autodoorcenter.com/

หรือติดต่อเราได้ทีเบอร์โทรศัพท์
tel 02-1054034(Auto)