บริษัท เซเว่น บิวดิ้งส์ กลาส แอนด์ อลูมิเนียม จำกัด

ตั้งอยู่ที่  92/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 ประกอบกิจการขายกระจก อลูมิเนียม วัสดุตกแต่งภายในอาคาร  ได้ดำเนินการให้ บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการ ติดตั้งประตูอัตโนมัติ XEKA ประตูอัตโนมัติรุ่นมาตรฐาน (ประตูเซเว่น) แบบบานเปลือยความยาว 4 เมตร ซึ่งติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียม ติดตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก ของบริษัท

ลักษณะประตูอัตโนมัติแบบเซเว่น

มีขนาดบานประตู กว้างไม่เกิน 1.05 เมตร /บาน หรือน้ำหนัก / บานไม่เกิน 50 กก. ( บานเลื่อนคู่น้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 130 กก. ) ความสูงของบานประตูไม่ควรเกิน 2.20 เมตร  ใช้ระบบเรดาห์เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับ  ทางด้านเข้า-ออก และมีระบบ Photo sensor ป้องกันการประตูหนีบ ไฟฟ้าดับสามารถเลื่อนเปิดได้ตามปกติ ไม่ทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหาย ตัวมอเตอร์เป็นไฟ 24 Vdc. มีระบบในการ Slow 0-25 cm/sec การเปิด-ปิด ตั้งระดับในการเปิด-ปิด ชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ  พร้อมรองรับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม

นอกจากเซเว่น ที่เลือกใช้ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ใช้กันทั่วไปแล้ว ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ใช้กันทั้งร้านสะดวกซื้อ,ประตูสำนักงาน,โรงแรม หรือแม้กระทั่งในบ้านที่เกิดขึ้นใหม่ แบบทันสมัยที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ประตูอัตโนมัติ แบบเลื่อน ที่นิยมมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบบานเลื่อนเดี่ยว (Single Leaf) และ แบบบานเลื่อนคู่ (Double Leaf) โดย เซเว่น แต่ละสาขานั้นจะเลือกใช้แบบบานประตู ที่ไม่ซ้ำกัน แล้วแต่พื้นที่ของสถานที่นั้นๆ

ผลงานการติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเปลือยที่บ.เซเว่น บิวดิ้งส์