บริษัท แอลซีเอ็มที จำกัด ( LCMT Company LTD. ) ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA ร่วมกับระบบสวิตซ์ไร้สายทางด้านใน ที่บริเวณประตูทางเข้า – ออกของสำนักงาน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

รายละเอียด ประตูเลื่อนอัตโนมัติ & สวิตซ์ไร้สาย ติดตั้งที่ บริษัท แอลซีเอ็มที จำกัด ( LCMT Company LTD. )

ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเริ่มมีการควบคุมการเปิด-ปิดของประตูได้หลายวิธี อย่างที่ LCMT Company LTD. ได้เลือกใช้นั้น เป็นระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติร่วมกับระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่บริเวณทางด้านขาเข้า และใช้ระบบสวิตซ์ไร้สาย หรือ Switch Wireless ที่บริเวณขาออก ไปดูคุณสมบัติของประตูกันก่อนเลยว่า ของ XEKA นั้นมีรุ่นขนาดเท่าไหร่บ้าง

คุณสมบัติ ของ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA

  ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 130 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 400
น้ำหนักที่รองรับ สูงสุดถึง 130 กิโลกรัม สูงสุดถึง 400 กิโลกรัม
การประยุกต์ใช้งาน ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว
ความปลอดภัย เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติเพิ่มเติมได้ที่  >> ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ LCMT Company LTD.

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ Auto slide door

สวิตซ์ไร้สาย (Switch Wireless)

วิดีโอทดสอบการใช้งาน ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ LCMT Company LTD.

 

 

 

สวิตซ์ไร้สาย ( Switch Wireless ) คือ

สวิตซ์ไร้สายเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ ประตูอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้ได้กับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เพียงแค่ติดตั้งไว้ด้านนอก หรือด้านในเท่านั้น เพื่อให้ควบคุมแค่ทางเดียวก็ได้ หรือ จะติดตั้งทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อควบคุมการเข้า – ออกทั้ง 2 ทางก็ได้เช่นกัน

สวิตซ์ประตูไร้สาย หรือ Switch Wireless นี้ มีไว้สำหรับเปิด – ปิด ประตูอัตโนมัติ แบบต้องกดสวิตซ์ก่อน คือ เมื่อเดินมาถึง ประตูอัตโนมัติ แล้วกดที่สวิตซ์ไร้สายตัวนี้ เพื่อให้คำสั่งไปที่ประตูให้เปิดออกนั่นเอง ทำให้มีการควบคุมการทำงานขงประตูอัตโนมัติได้ดี เป็นการช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีผู้เดินผ่านประตูจำนวนมากๆ และประตูเปิด-ปิดตลอดเวลา ตัวอุปกรณ์นี้จึงช่วยได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูเลื่อนอัตโนมัติ