บริษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่  19/79 หมู่ 18 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าดำเนินการติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบบานสวิง โดยเป็นรางประตูสีขาว ขนาดยาว 4 เมตร ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออก และด้านหน้าศูนย์อาหารภายในของบริษัท