Thai Miyamoto Co.,Ltd

Thai Miyamoto Co.,Ltd

Thai Miyamoto Co.,Ltd

 

 Thai Miyamoto Co.,Ltd  เป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับประตู และช่องโหลดสินค้า เพื่อป้องกันฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด ทั้งโรงงานอาหาร โรงงานชิ้นส่วนประกอบ บรรจุภัณท์ โกดังสินค้า เป็นต้น มีการจัดจำหน่าย Hi-speed door, Quick shutter door, Industrial door,loading equipments, dock leveler, dock shelter  Mesh for construction .etc  ทั้งประตูอัตโนมัติ ประตูอุตสาหกรรม สินค้าสำหรับจุดโหลดตาข่าย และอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับการขนถ่ายสินค้า

โดยบริษัทThai Miyamoto Co.,Ltd (ไทยมิยโมโต้ จำกัด) ได้มีการให้บริษัท ดอลลี่โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนคู่ และรางเลื่อน บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก ภายในโรงงาน  โดยเป็น ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนคู่ รุ่น SD130 แบบมาตราฐาน (มีกรอบ) ใช้กับประตูบานเลื่อนบานอลูมิเนียม  เพื่อให้ความสะดวกในการให้บริการกับผู้รับบริการในท้องที่ โดยต่อพวงกับเซ็นเซอร์เปิดปิดประตู แบบอินฟราเรด (INFRARED) และเซนเซอร์กันหนีบสำหรับ ประตูอัตโนมัติ (SAFETY BEAM SENSOR) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

ผลงานการติดตั้งประตูอัตโนมัติ XEKA @ Thai Miyamoto Co.,Ltd

 

ไทยมืยา อยุธยา3011 ไทยมืยา อยุธยา3021 ไทยมืยา อยุธยา3036 ไทยมืยา อยุธยา3040 ไทยมืยา อยุธยา6845 ไทยมืยา อยุธยา6846 ไทยมืยา อยุธยา6847 ไทยมืยา อยุธยา6848 ไทยมืยา อยุธยา6850 ไทยมืยา อยุธยา6854