บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินการเข้าไปติตตั้งประตบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่นมาตฐาน ที่บ้านของคุณวทัญญู อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยเป็นประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่ ด้วยรางยาว 4 เมตร บริเวณทางเข้า- ออกของบ้าน

คุณสมบัติทางเทคนิคของประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ AUTODOOR ใช้ได้กับ

  • ประตูกรอบอลูมิเนียม
  • ประตูกระจกบานเปลือย
  • ประตูไม้
  • ประตูUPVC

*ใช้ได้ทั้งแบบ เปิดซ้าย เปิดขวา เปิดทั้งซ้ายและขวา  รองรับความยาวบานประตูเลื่อน 70-150 CM. รองรับน้ำหนัก ประตูเลื่อนได้ 150 KG. ต่อบาน

ประตูอัตโนมัติ สามารถรองรับการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกได้เช่น

  •  รีโมทประตู(Remote Control)
  • เครื่องอ่านบัตร RFID (RFID Card reader)
  • สวิตซ์ประตูอัตโนมัติ(Push Button)
  • ระบบเตือนประตูอัตโนมัติ (Fire Alarm)

ระบบความปลอดภัย Safety ของประตูเลื่อนอัตโนมัติ Autodoor

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ หากมีสิ่งกีดขวาง ประตูเลื่อนอัตโนมัติจะเลื่อนถอยหลัง เพื่อเริ่มหาระยะการปิดใหม่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

กรณีที่ไฟฟ้าดับ ประตูอัตโนมัติ XEKA สามารถเปิดประตูออก โดยการเลื่อนประตูเอง ได้อย่างอิสระ หมดความกังวลประตูค้างขณะไฟฟ้าดับและเมื่อไฟฟ้ามา ประตูจะทำงานได้ตามปกติเช่นเดิม

ผลงานการติดตั้งประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่XEKA จ.นครราชสีมา

ประตูไม้บานเลื่อนอัตโนมัติXEKA ประตูไม้บานเลื่อนอัตโนมัติXEKA ประตูไม้บานเลื่อนอัตโนมัติXEKA ประตูไม้บานเลื่อนอัตโนมัติXEKA ประตูไม้บานเลื่อนอัตโนมัติXEKA ประตูไม้บานเลื่อนอัตโนมัติXEKA