รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี

ตั้งอยู่ที่ตำบล ไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ได้ให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งรางประตูอัตโนมัติมีความยาว 4 เมตรรางสีขาว บริเวณหน้าห้องสมุดของโรงเรียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี

ประตูอัตโนมัติแบรนด์ XEKA

เป็น ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ขับเคลื่อน ด้วย MICROPROCESSOR ที่สามารถค้นหาตำแหน่งระยะการเปิดปิดของประตูบานเลื่อน ด้วยตัวเองเพียงติดตั้งเสร็จไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ทั้งสิ้น รองรับประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนสไลด์ ทุกรูปแบบ ทั้งแบบประตูอัตโนมัติประตูกรอบอลูมิเนียม,ประตูอัตโนมัติกระจกบานเปลือย ประตูอัตโนมัติแบบบานไม้ ประตู UPVC ตั้งใช้ได้แบบ เปิดซ้าย เปิดขวา เปิดทั้งซ้ายและขวา ยาวสูงสุด 6 เมตรของ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เรามีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานสามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึงบานละ 150 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) นอกจากนั้นยังมีให้เลือกทั้งแบบ ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนเดี่ยว ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนคู่ และล่าสุดกับประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบเลื่อน 2 ตอน

คุณสมบัติของชุดรางประตูอัตโนมัติ

  •  รองรับบานประตูกว้างถึง 70 ซม.
  • สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วในการสวิงเปิดและปิดประตูได้
  • สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิดค้างได้ตั้งแต่ 1 – 5 วินาที
  • ระบบความปลอดภัย ขณะที่ประตูกำลังปิด ระบบความปลอดภัยจะทำงาน และเมื่อมีการชนกับวัตถุประตูจะถอยกลับ และจะปิดใหม่ด้วยความเร็วที่ลดลง สำหรับกรณีไฟดับ สามารถเปิด-ปิดเองได้ด้วยมือ เช่นเดียวกับประตูเลื่อนทั่วไป
  • ประตูอัตโนมัติแบบแม่เหล็ก ประตูเลื่อนแบบแม่เหล็ก,ประตูเลื่อนแม่เหล็ก,ประตูเลื่อนบิ้วอิน,ประตูกระจกอัตโนมัติบานเดี่ยว สามารถนำไปใช้ใน ตู้แสดง ตู้โชว์สินค้า ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน หน้าต่าง-ประตูห้องต่างๆ ภายในบ้าน อาคารสำนักงาน ห้องประชุม คลินิก สถานพยาบาล โรงพยาบาล ห้องน้ำ

ส่วนประกอบของชุดราง ชุดราง 1 ชุดจะประกอบด้วย
1. รางชุดแม่เหล็กยาว 1.8 เมตร 1 ชุด
2. CONTROL UNIT 1 ชุด
3. อุปกรณ์จับยึด 1 ชุด
4. ปุ่มกดสั่งงาน 2 อัน

ผลงานการติดตั้งรางประตูอัตโนมัติที่รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณฯ