สถานีตำรวจฉะเชิงเทรา

มีสถานีตำรวจในสังกัดจำนวน 18 สถานี แบ่งเป็น ระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจ จำนวน 11 สถานี ระดับ สารวัตรใหญ่ จำนวน 3 สถานี และ ระดับสารวัตร จำนวน 4 สถานี มีวิสัยทัศน์ (Vision) ของตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา- เป็นตำรวจที่ดี ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา มีพันธกิจเพื่อถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน,ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม,อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม,ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

    สถานีตำรวจฉะเชิงเทรา ได้วางใจให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้ง ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ XEKA รุ่นมาตรฐานจำนวน 1 คู่บานเลื่อนมีขนาดยาว 4 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าทางเข้า-ออกของสถานีตำรวจ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA เป็น ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ขับเคลื่อน ด้วย MICROPROCESSOR ที่สามารถค้นหาตำแหน่งระยะการเปิดปิดของประตูบานเลื่อน ด้วยตัวเองเพียงติดตั้งเสร็จไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ทั้งสิ้น รองรับประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนสไลด์ ทุกรูปแบบ ทั้งแบบประตูอัตโนมัติประตูกรอบอลูมิเนียม,ประตูอัตโนมัติกระจกบานเปลือย ประตูอัตโนมัติแบบบานไม้ ประตู UPVC ตั้งใช้ได้แบบ เปิดซ้าย เปิดขวา เปิดทั้งซ้ายและขวา ยาวสูงสุด 6 เมตรของ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติรุ่นนี้ มาพร้อมกับ Microprocessor ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำการตรวจสอบระยะในการเปิดปิดประตูได้ด้วยตัวของมันเอง เพียงแค่เราทำการติดตั้งให้เรียบร้อย  สามารถใช้งานได้ทันที่ โดยไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าระบบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งสามารถรองรับประตูบานเลื่อนได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระจกเทมเปอร์ และอื่นๆโดยมีดังนี้

  • ประตูกรอบอลูมิเนียม
  • ประตูกระจกบานเปลือย
  • ประตูไม้
  • ประตูUPVC

ผลงานการติดตั้งที่สถานีตำรวจฉะเชิงเทราประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ XEKA