สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นสำนักงานเลขานุการของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งอยู่ที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3, ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ, 10210 ซึ่งทางสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติกับระบบเซ็นเซอร์ เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวและกำหนดระยะในการเปิด – ปิดประตู เป็นต้น

ติดตั้ง ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กับ ระบบเซ็นเซอร์ @ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ของ XEKA เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับประตูอัตโนมัติ โดยสามารถปรับแต่งระยะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ปรับความละเอียดในการอ่านได้ (Sensitivity) ปรับแต่งมุมก้มเงยได้ เพื่อให้อ่านได้อย่างเสถียรที่สุด ใช้ได้กับประตูอัตโนมัติ รุ่นบานเลื่อนข้าง ประตูอัตโนมัติบานสวิง มีไฟสถานะแสดงบอก เมื่อสามารถตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวในบริเวณที่ตั้งไว้ได้

ซึ่งประตูอัตโนมัตินั้น สามารถทำงานร่วมกับ ระบบเซ็นเซอร์ได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น เครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติ ( RFID Reader ) หรือ จะเป็น Switch Wireless ซึ่งเป็น  อุปกรณ์สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ

จุดเด่นเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ หรือ เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

  • สามารถกำหนดระยะความแรงของ sensor ประตูอัตโนมัติได้ ได้ เป็น แบบปุ่มหมุนตั้งค่า
  • เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ รองรับไฟ ทั้งแบบ DC และ AC ได้
  • เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ ปรับมุมได้ตั้งแต่ 0 – 90 องศา
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว มีระยะอ่านที่ตั้งได้หลายระยะ
  • ปรับรูปแบบ หรือ พื้นที่การตรวจจับรอบประตูอัตโนมัติได้  8 รูปแบบ โดยปุ่มแบบ DIP Switch

การใช้เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ

การใช้เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ ร่วมกับรางประตูอัตโนมัติ จำเป็นต้องมีการติดตั้งและตั้งค่าให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้า โดยแต่ละหน้างานก็มีการตั้งค่าที่ไม่เหมือนกัน เช่น หน้างานที่อยู่ริมถนนหากตั้งค่าไม่ถูกต้อง ประตูอัตโนมัติจะเปิดปิดตลอดเวลาทำให้เปลืองไฟและเสียความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หรือหากหน้างานเป็นจุดที่ผู้ใช้บริการเป็นเด็ก เช่น ห้องสมุด ห้องสันทนาการ ก็จำเป็นต้องปรับแต่ง เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ให้สอดคล้องกับความสูงของเด็กที่ผ่านประตูอัตโนมัติ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กับ ระบบเซ็นเซอร์ @สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ @ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ @ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ @ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน