ห้องอาหารมาลัย เป็นร้านอาหารบรรยากาศโล่ง สบาย ๆ มองเห็นวิวด้านนอกของโรงแรม ตั้งอยู่เลขที่  54 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งทางร้านต้องการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่มีสวิตซ์ไร้สาย ( Switch Wireless ) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิด – ปิดของประตูนั่นเอง

สวิตซ์ไร้สาย (Switch Wireless) กับ ประตูอัตโนมัติ XEKA ที่ ห้องอาหารมาลัย

สวิตซ์ไร้สาย หรือ Switch Wireless คือ อุปกรณ์สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ โดยการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้ ทำงานง่าย ๆ เพียงแค่แตะเบา ๆ ที่สวิตซ์เท่านั้น ระบบประตูก็จะทำงานอัตโนมัติ การใช้สวิตซ์ไร้สายนั้น จะช่วยในการป้องกันการตรวจจับความเคลื่อนไหวของเซนเซอร์ในเปิด-ปิดของประตูผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้ประตูนั้นเปิด – ปิดเฉพาะเวลาที่มีคนต้องการเข้า – ออกจริง ๆ เท่านั้น

ซึ่งประตูอัตโนมัตินั้น สามารถทำงานร่วมกับ สวิตซ์ไร้สายได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น เครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติ ( RFID Reader ) หรือ จะเป็น Microwave Sensor ซึ่งเป็นเซนเซอร์ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวและกำหนดระยะในการเปิด – ปิดประตู เป็นต้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูอัตโนมัติ ที่ห้องอาหารมาลัย

ประตูอัตโนมัติ ห้องอาหารมาลัย

ประตูอัตโนมัติ ห้องอาหารมาลัย

ประตูอัตโนมัติ ห้องอาหารมาลัย

วิดีโอทดสอบการทำงานของ สวิตซ์ไร้สาย(Switch Wireless) กับ ประตูอัตโนมัติ ที่ห้องอาหารมาลัย