ประตูอัตโนมัติคีย์การ์ด เป็นระบบที่เห็นได้ทั่วไปอย่างเช่น หอพัก คอนโด ออฟฟิศ โรงงาน หรือโรงพยาบาล เป็นต้น  เป็นระบบประตูที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งยังย่นระยะเวลาการเข้า-ออกของบุคคล และสามารถตรวจเช็คบุคคลได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันความปลอดภัย ด้วยบัตรคีย์การ์ดนั้นไม่สามารถปั๊มได้เหมือนกุญแจทั่วไป ต้องทำการคัดลอกข้อมูลจากเครื่องอ่านเท่านั้น การใช้งานเพียงแค่คุณใช้บัตรคีย์การ์ดทาบไปที่เครื่องอ่านแค่นี้คุณก็สามารถเดินเข้าข้างในได้อย่างง่ายดาย

ประตูอัตโนมัติคีย์การ์ด ประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติคีย์การ์ด คือ

เป็นระบบคีย์การ์ด ที่ถือเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตู ที่สามารถใช้รหัสผ่านเข้า แต่โดยทั่วไปใช้บัตรทาบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน   ในการบันทึกข้อมูลที่ต้องมีการลงทะเบียนกับบุคคลที่เข้า-ออก สถานที่นั้นเป็นประจำ เป็นระบบที่ป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  สามารถตั้งค่าตัวซอฟต์แวร์ได้ตามการทำงานต่างๆเช่น สามารถกำหนดสิทธิ์การอนุญาตการใช้บัตรเข้าสถานที่, สามารถดูวัน เวลา ของผู้ที่เข้า-ออก, มีระบบคิดเวลาการเข้างาน เลิกงาน ตามออฟฟิศต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งยังมีคุณสมบัติหลักของ ประตูอัตโนมัติ แบบคีย์การ์ดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับการ เปิด-ปิดประตู ได้อีกด้วย ตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก มีการติดตั้งที่ง่าย สะดวก ใช้งานได้ไม่ยาก แค่นำบัตรประจำตัวไปทาบเพื่อสแกนบัตรกับตัวเครื่องทาบบัตร

โดยมีคีย์การ์ดคือ กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า RFID (Radio Frequency Identification) ส่วนใหญ่จะใช้งานกับระบบควบคุมการเข้าออก (Access control) เช่นใช้ในการเปิดประตูหรือไม้กั้นเพื่อผ่านเข้าพื้นที่ หรือใช้ในการแสดงตนเพื่อลงเวลาเข้าออกงานตามสำนักงานทั่วไป คีย์การ์ดในปัจจุบันประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รูปทรงของของคีย์การ์ดเมื่อมองจากภายนอก,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน

ส่วนประกอบทั่วไปของเครื่องควบคุมการเข้าออกโดยใช้บัตร

หัวอ่านบัตร (Head Reader)

เป็นส่วนอ่านและรับข้อมูลจากบัตร และส่งข้อมูลไปยังส่วนควบคุม ส่วนควบคุม (Controller)  มีลักษณะเป็น แผ่นปริ้นหรือ Main Board มีไอซีเป็นตัวทำงานตามคำสั่ง โดยจะตรวจเช็คข้อมูลบัตรที่รับมาจากส่วน หัวอ่านบัตรหากข้อมูลถูกต้องตรงกับที่โปรแกรมไว้ ส่วนควบคุมนี้ ก็จะสั่งให้ อุปกรณ์ต่างๆที่ต่อเชื่อมให้ทำงานตามฟังก์ชั่นที่กำหนด

Housing

หมายถึง พื้นผิววัสดุภายนอก ทำจากเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมกันสนิม (สำหรับ Magnetic ) และทำจาก PVC ( สำหรับ Proximity ) คีย์แพ็ด (Keypad )

เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลหรือรับการโปรแกรมการทำงานต่างๆ มีลักษณะเป็นแผ่นจากยางมีความเหนี่ยว และ คงทนหมายเหตุ ส่วนประกอบดังกล่าว หากหมดอายหรือเสื่อมอายุการใช้งานสามารถเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่อง

ลักษณะการทำงานของเครื่องในแบบต่างๆ

  • เครื่องควบคุม ( Controller ) สำหรับบัตร แถบแม่เหล็ก ( Access Control with Magnetic Striper Reader)
  • เครื่องควบคุม ( Controller ) สำหรับบัตร ความถี่ ( Access Control with Proximity Card )

ประตูอัตโนมัติคีย์การ์ด ประตูคีย์การ์ด

 

มีการทำงานด้วยระบบ Access Control คีย์การ์ด keycard ราคาถูก เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดยใช้บัตรคีย์การ์ดบัตรทาบ ใช้ได้ดีกับรุ่นนี้ ราคาถูกเป็น อุปกรณ์สำหรับเข้าผ่านโดยที่เครื่องควบคุม จะประกอบด้วย ส่วน 2 ส่วน หลักคือ ส่วนควบคุม (Controller) การทำงาน และส่วนของ หัวอ่านบัตร (Reader) โดยเครื่องควบคุมจะอ่านข้อมูลในบัตรหากข้อมูลถูกต้อง

ก็จะส่งคำสั่งให้ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ตัวล็อคชุดล๊อคประตูคีย์การ์ดแบบแม่เหล็ก ให้คลายหรือปลดล็อค และเซ็นเซอร์อื่นๆ เช่นตัวดักจับกันงัด ตัวดักจับควันไฟ ดักจับความร้อน ดักจับการเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทำงานต่อไปและหากข้อมูลบัตร ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ทำงานจึงไม่สามารถเข้าผ่านได้

บัตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้า-ผ่าน มี 2 ชนิด คือ บัตร แถบแม่เหล็ก (Magnetic Card)บัตรแม่เหล็กและ บัตร ความถี่ (Proximity Card)

ประตูคีย์การ์ด