โดยทั่วไป ประตูเลื่อนอัตโนมัติ  จะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบที่ครบถ้วน เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญ ที่สามารถตรวจจับบุคคลที่กำลังเดินเข้าใกล้ เพื่อสั่งงานประตูให้เปิดออก ระบบ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ  มักใช้เซนเซอร์แบบ Microwave sensor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ทำให้ประตูใช้งาน และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้  ซึ่งเซนเซอร์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ  โดยแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อจะมีระยะทาง การตรวจจับ และมุมตรวจจับที่แตกต่างกันไป และสามารถปรับมุมตรวจจับได้  สำหรับเซนเซอร์ป้องกัน ประตูอัตโนมัติ ปิด เมื่อยังอยู่ในช่องประตู จะใช้ เซนเซอร์อินฟราเรด ติดตั้งอยู่ใน เฟรมวงกบ อลูมิเนียม

ส่วนประกอบ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ส่วนประกอบ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

 

ส่วนประกอบแต่ละประเภทของ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ

  • เซนเซอร์เสมือนตาของระบบ ที่คอยมองหาวัตถุ หรือมนุษย์ หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในระยะทำการ จากเซนเซอร์นั้นจะคอยส่งสัญญาณไปบอกคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งการให้มอเตอร์เปิดประตู  แต่ทั้งนี้ หากเราไม่ต้องการให้ประตูทำงานอัตฺโนมัติ เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากเซนเซอร์เป็นอย่างอื่น ขึ้นอยู่กับความต้องการได้ เช่น เปลี่ยนเป็นสวิตซ์ ชนิดต่างๆ สวิตซ์อินฟราเรด สวิตซ์แบบสัมผัสแบบไร้สาย หรือแม้กระทั่งสวิตซ์ทั่วๆไป รวมไปถึงระบบตรวจสอบการผ่านเข้าออกชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านบัตร ปุ่มรหัส เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เป็นต้น  Microwave-sensor เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อสั่งเปิด ประตูอัตโนมัติ สามารถปรับองศาการตรวจจับได้

มอเตอร์

  • มอเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญ เพราะใช้ขับให้ประตูเคลื่อนที่ มอเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัตินี้โดยส่วนใหญ่จะมีเกียร์ประกอบติดมาด้วย เป็นมอเตอร์เกียร์ เพื่อเพิ่มแรงบิดสำหรับงานที่หนักขึ้น โดยปกติแล้ว มอเตอร์จะเป็น มอเตอร์กระแสตรงหรือ DC Motor และเป็น สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (stepping motor) เพื่อการควบคุมสั่งงานที่แม่นยำมากขึ้นกว่ามอเตอร์แบบ servo motor

เซฟตี้เซนเซอร์ (Safety Sensor)

  • หรือบางทีเรียกว่า เซนเซอร์ตาแมว หรือเซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ มีไว้เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอันตรายที่เกิดจากประตูเลื่อนชน หรือหนีบคน หลักการทำงานของเซนเซอร์ชนิดนี้คือ เซนเซอร์จะมีลำแสงอินฟราเรดที่มองไม่เห็นขวางอยู่ระหว่างบานประตูทั้งสองข้าง เมื่อมีคนหรือวัตถุขวางกั้นลำแสงอินฟราเรดที่ว่านี้ เซนเซอร์จะส่งสัญญาณแจ้งไปยังกล่องควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งงานให้มอเตอร์หยุดทำงานและเคลื่อนที่กลับ

 กล่องควบคุม หรือ controller

  • ทำหน้าที่เสมือนหัวใจของระบบก็ว่าได้ มีหน้าที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์เมื่อมีคนกำลังจะเดินผ่าน , แล้วส่งคำสั่งไปขับมอเตอร์ ให้มอเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงาน รับสัญญาณสิ้นสุดการเคลื่อนที่, ควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ที่ใช้ในการการปิดเปิด, ตั้งหน่วงเวลาปิดเปิด, รับสัญญาณเตือนเมื่อประตูกำลังจะหนีบวัตถุหรือคน เพื่อป้องกันอันตราย ตลอดจนรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากรีโมทระยะไกลสายพานขับ

โดยส่วนใหญ่แล้วสายพานขับจะเป็นสายพานชนิด ไทม์มิ่ง (Timing Belt) (แต่ก็มีบางยี่ห้อใช้สายพานแบบร่องตัววีเช่นกัน) ข้อดีของสายพานชนิดนี้คือ ช่วยให้การเคลื่อนที่และการหยุดเป็นไปอย่างแม่นยำ ด้วยลักษณะท้องสายพานที่เป็นร่องเพื่อขบกับพูเล่ที่เป็นร่องเช่นกัน นอกจากนี้สายพานยังต้องมีความทนทานมากเพราะตลอดการเคลื่อนที่ไปมาเพื่อเปิดปิดประตู สายพานต้องทำงานอยู่ตลอด

  • รางเลื่อนและระบบยึดบาน

รางเลื่อนและระบบยึดบานเปรียบเหมือนรถไฟและราง ที่ต้องวิ่งอย่างราบเรียบ หลักการสำคัญคือต้องแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักบานประตูได้เต็มที่ และต้องเลื่อนให้คล่องตัวที่สุดเมื่อผลักด้วยมือเปล่า ดังนั้นการติดตั้งและการจัดระดับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงเช่นกัน นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความสวยงามและความกลมกลืน กับชุดบานประตูด้วย

ส่วนประกอบประตูอัตโนมัติ

ส่วนประกอบประตูอัตโนมัติ

 

 

*** ทั้งนี้การเลือกใช้ sensor สำหรับการเปิดปิด ในแต่ละตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ซึ่งแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกันไป เช่นต้องการให้บุคคลที่มีสิทธิ์ หรือ พนักงาน ผ่านได้เท่านั้น ก็อาจจะใช้เป็น finger Scan หรือ card reader แทนการใช้ Microwave sensor ที่ติดตั้งอยู่ด้านบน