ระบบประตูคีย์การ์ดโรงแรม เป็นระบบที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยประตูคีย์การ์ดโรงแรมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจในการไขประตูอีกแล้ว เพียงแค่ใช้การ์ดในการแตะที่ประตูก็สามารถเปิด-ปิดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และยังมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย   การทำงานของระบบ จะสามารถควบคุมการ Check-In , Check Out ของคนที่มาพักห้องของทางโรงแรมได้  ด้วยมี Software ที่สามารถควบคุมวันเวลา  การเปิดประตู และปิดประตูของผู้ใช้ได้ เพื่อความสะดวก และปลอดภัยด้วยระบบบัตรที่เป็นแบบทาบ  ที่สำคัญไม่มีปัญหาเมื่อบัตรสูญหาย หรือนำบัตรมาใช้นอกเวลาที่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถนำบัตรชนิดอื่นมาใช้ด้วยกันได้

hotel lock ยอดนิยม

GL-9208 Silver Venice

เป็นระบบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บัตรทาบเพื่อปิด – เปิดประตู ที่มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องในสถานะ Low Battery สามารถเปลี่ยนได้ง่าย และใช้พลังงานจากถ่าน AA 4 ก้อน พร้อมกลอนระบบล๊อค 2 ชั้น แบบ American style (Double lock) เพื่อกั้นเหตุฉุกเฉิน หรือแบตเตอรี่หมดสามารถใช้กุญแจได้ และมีระบบเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิทด้วยสัญญาณเสียง

GL-5102 Gold Barbados

ระบบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บัตรทาบเพื่อปิด – เปิดประตู  มีตัวเครื่องสแตนเลทหล่อชิ้นเดียวทนทาน แข็งแรง มาตรฐาน 304 ซึ่งใช้พลังงานจากถ่าน AA 4 ก้อน  แถมมีไฟ และเสียงโชว์สถานะที่หน้าจอเวลาอ่านค่า RFID Mifare Card 13.56 MHz. ซึ่งเมื่อใช้งานกับประตูตัวบานประตูต้องมีความหนา 3.5 – 4.5 ซม. สามารถเปิดด้านใน และด้านเปิดนอกได้

GL-8202 Silver Boracay

เป็นระบบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บัตรทาบเพื่อปิด – เปิดประตู   มีระบบล๊อค 2 ชั้น แบบ American style (Double lock) พร้อมใช้พลังงานจากถ่าน AA 4 ก้อน  กับบานประตูต้องมีความหนา 4.0 – 5.5 ซม. สามารถเปิดด้านใน และด้านเปิดนอกได้ ด้วยเรื่องสแตนเลทที่ทนทาน มาตรฐาน 304 โดยมีการแสดงหน้าจอเวลาอ่านค่า RFID Mifare Card 13.56 MHz.

hotel lock ยอดนิยม hotel lock ยอดนิยม3

 SL5218H1

ทำจากวัสดุ สแตนเลสดูสวยงามทันสมัย อ่านข้อมูลจากบัตร RFID ANSI Mortise ใช้ถ่าน AA เปลี่ยนถ่านง่าย ถ่านหนึ่งชุดสามารถเปิดประตูได้ประมาณ 20000 ครั้ง คุณสมบัติทำจากวัสดุ สแตนเลสดูสวยงามทันสมัย สามารถอ่านข้อมูลจากบัตร RFID มีการบันทึกข้อมูลได้ 800 รายการ ระบบเตือนเมื่อถ่านใกล้จะหมด (เสียงและไฟ LED )สามารถตั้งให้เปิดเข้าออกได้โดยไม่ต้องทาบบัตรและใช้กับประตูหนา 40mm – 50mm  ใช้งานร่วมกับ software

การใช้งาน ||ระบบประตูโรงแรม (Hotel Lock) รุ่น SL5218H1

  • บัตรผู้ใช้ : เมื่อออกบัตรผู้ใช้สามารถนำมาเปิดประตูห้องได้เฉพาะหมายเลขและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • Master card : ผู้ถือบัตรนี้สามารถเข้าประตูได้ทุกประตู
  • Floor card : ผู้ถือบัตรใบนี้จะสามารถเข้าออกประตูได้ทุกประตูเฉพาะชั้นที่ระบุไว้เท่านั้น
  • Building card :ผู้ถือบัตรใบนี้จะสามารถเข้าออกประตูได้ทุกประตูเฉพาะตึกที่ระบุไว้เท่านั้น
  • Passage card : เมื่อนำบัตรไปทาบที่ประตูที่กำหนดจะสามารถเข้าออกประตูได้โดยที่ไม่ต้องทาบบัตร

**Hotel lock ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือเป็นรุ่นที่กำลังยอดนิยม ที่มักใช้งานกันตามโรงแรม ที่มีการยอมรับเป็นวงกว้าง ที่มีรูปแบบสวยงามทันสมัย หลากหลายแบบหลายรุ่นให้ได้เลือก  ด้วยมาตรฐานของการจัดการบริหารโรงแรม

hotel lock ยอดนิยม

Hotel-Lock

 

โปรแกรมบริหารการจัดการระบบประตูโรงแรม มีแบบให้เลือกใช้ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

    เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมง่ายยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ิพัฒนาให้โปรแกรมสามารถเลือกใช้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เอง ส่วนในตัวโปรแกรมบริหารการจัดการประตูโรงแรม จะมาพร้อม กับ การจองห้อง การพักห้อง การCheck Out การเพิ่มวัน หรือ ชั่วโมงในการพัก หรือ ลูกค้าทำบัตรหาย ก็สามารถทำได้ง่าย  การจัดการบริหารระบบควบคุมประตูห้องพักของโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท หอพัก ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก อัจฉริยะ กำหนดระดับของการเข้า-ออก ประตู ตามระดับการใช้งาน  มาตรฐานใหม่ของการจัดการบริหารโรงแรม  Door Lock  กลอนประตูคีย์การ์ดสำหรับโรงแรม  ด้วยการทำงานของระบบ จะสามารถควบคุมการ Check-In , Check Outของ ลูกค้าที่มาพักห้องของทางโรงแรมได้  ด้วยมี Software ที่สามารถควบคุม วันเวลา  การเปิดประตูและปิดประตู ของผู้ใช้ได้ ง่ายกับการใช้สะดวกและปลอดภัยด้วยระบบบัตรที่เป็นแบบทาบ ไม่มีปัญหาเมื่อบัตรสูญหาย หรือนำบัตรมาใช้นอกเวลาที่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถนำบัตรชนิดอื่นมาใช้ด้วยกันได้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ