ระบบ key kard หอพัก  เป็นระบบที่นิยมใช้กับประตู เป็นอีกหนึ่งระบบที่นิยมใช้กันตามหอพัก อพาทเม้นท์ ซึ่งระบบคีย์การ์ดประตูนี้ จัดว่าเป็นประตูอัตโนมัติ ซึ่งระบบคีย์การ์ดประตู เป็นระบบที่มีความทันสมัย  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประตูอัตโนมัติ เป็นระบบประตูที่มีความทันสมัย ซึ่ง ระบบ key kard จัดว่าเป็นประตูอัตโนมัติรูปแบบหนึ่ง ที่กำลังนิยมกันมากตามหอพัก ตามสถานศึกษา เราจะเห็นได้ว่าประตูถือว่ามีความปลอดภัยมาก เพราะมันจะให้คนที่ได้รับอนุญาติเข้าไปได้เท่านั้น คนที่ได้รับอนุญาติ คือคนที่มีบัตร หรือ การ์ด นั่นเอง

ทำความรู้จักกับ ระบบ key kard หอพัก

ระบบ key kard หอพักเป็นระบบหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการเข้า – ออก ที่ให้ความปลอดภัย หลายคนถามว่าทำไมระบบนี้ถึงต้องนำมาใช้กับอพาทเม้น หรือ หอพักนักศึกษา ก็เพราะ ตามสถานศึกษาที่เป็นพวกมหาวิทยาลัยมีคนจำนวนมาก จึงทำให้มีหอพัก อพาทเม้นท์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาจำนวนมาก ประตูคีย์การ์ด จึงเข้ามามีบทบาท เนื่องจากมีคนอยู่มาก ทางเจ้าของหอพักต่าง ๆ ก็ต้องการความปลอดภัยต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ การทำงานของระบบนี้จะใช้เครื่องชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าเครื่องทาบบัตร หรือ เครื่องอ่านบัตร

ระบบ key kard หอพัก

 

เครื่องทาบบัตรได้ทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

  • เครื่องทาบบัตร แบบ Access control คือ เครื่องทาบบัตร ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด – ปิด ได้อย่างเดียว โดยตัวเครื่องจะไม่เก็บข้อมูลการทาบบัตรหรือเวลาการทาบบัตรไว้
  • เครื่องทาบบัตร แบบ Time attendance and Access control คือ สามารถควบคุมการเปิด- ปิด  และเก็บข้อมูลเข้าไปบนตัวเครื่องจึงทำให้เครื่องประเภทนี้มีความสามารถที่มากขึ้น และนำไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน
  • เครื่องทาบบัตร แบบ Time attendance คือ เครื่องทาบบัตร ที่บันทึกหมายเลขบัตรและเวลา ในการทาบบัตรเก็บไว้บนตัวเครื่องหรือส่งข้อมูลไปเก็บยังคอมพิวเตอร์

โดยการใช้งานเครื่องทาบบัตร เราก็จะต้องมีบัตร หรือ การ์ด ทีเรียกว่า key kard เพราะบัตรที่ใช้ทาบก็เปรียบสเมือนกุญแจ ที่เอาไว้ใช้ผ่านเข้า – ออก ประตู โดยเราจะใช้บัตรในการทาบไปที่เครื่องทีติดอยู่บริเวณด้านหน้าประตู เพียงเราแตะบัตรไปที่เครื่อง เราก็จะสามารถเข้า – ออก ได้อย่างถูกต้อง บัตรนี้จะมีรหัสที่ตรงกับเครื่องโดยเฉพาะ หมายความว่า เราจะใช้บัตรอื่นมาแตะไม่ได้ บัตรจะต้องเป็นบัตรที่ใช้สำหรับเครื่องใคร เครื่องมันเท่านั้น