ก่อนอื่นเราคงจะรู้จัก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กันคร่าว ๆ ปัจจุบันตามประตูต่าง ๆ มีการนำระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ร่วมกับ “ประตูคีย์การ์ด” มากขึ้น บางคนอาจคิดว่าการสแกนลายนิ้วมืออาจจะใช้ได้กับหน่วยงานราชการ เช่น สแกนเพื่อทำบัตรประชาชน หรือ สแกนเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ แต่รู้หรือไม่ในปัจจุบันตอนนี้ตามองค์กรเอกชนต่าง ๆ มีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแทนการใช้บัตรเพิ่มมากขึ้น เพราะจะได้ช่วยลดให้พนักงานที่ลืมบัตรหรือพนักงานที่มาสาย แล้วฝากบัตรสแกนแทนได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เหตุผลที่มี เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกการเข้าออกพนักงาน

ระบบที่ต้องใช้ เครื่องสแกนนิ้ว ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่าง ๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ นอกจากจะใช้ตามองค์กรต่าง ๆ ได้แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้กับ ประตูคีย์การ์ด หอพัก คอนโด อพาท์เมนท์ ต่าง ๆ  ได้อีกด้วย ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุม เช่น

 • การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงานในองค์กร เพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่น เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน
 • การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

ข้อดีของการใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคล

ลายนิ้วมือของแต่ละคนจะเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภ์ ซึ่งเป็นผิวหนังส่วนที่มีสันและมีร่อง ๆ เอาไว้ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของ สันและร่องที่ปรากฏนี้ จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ 2 ประการคือ

 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา (แต่อาจจะเปลี่ยนขนาดได้)
 • มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล

ลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะ อย่างไรก็ตามรูปแบบของลายนิ้วมือ นั้นก็จะมีลักษณะการคล้ายกันของคนในครอบครัว พรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า รูปแบบของลายนิ้วมือมีการถ่ายทอดกันทางพันธุกรรม

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner)  ในปัจจุบันจะมีราคาถูกลงมาก และก็มีแนวโน้มว่าจะมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากความแพร่หลาย และการประยุกต์ใช้ลายนิ้วมือกันในงานด้านต่างๆมากขึ้น ส่วนราคาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันก็จะมีราคาตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของการรองรับลายนิ้วมือ ในการใช้งานของอุปกรณ์

การเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถมีดังนี้

 1. หัวอ่าน (Sensor) ว่าสินค้านั้นใช้หัวอ่านแบบไหน
 2. ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือ และใช้เทคโนโลยีใดในการอ่าน
 3. จำนวนลายนิ้วมือที่รองรับ และหน่วยความจำในการบันทึกการใช้งานของเครื่อง
 4. วัสดุที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ ว่าแข็งแรงทนทานหรือไม่
 5. ส่วนของ Software ดูว่ามีฟังชั่นการใช้งาน
 6. สินค้าได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
 7. อย่าตัดสินใจที่ราคาเพียงอย่างเดียว เพราะสินค้าราคาถูกยังคงมีอะไรแอบแฝงอีกเยอะ ควรพิจารณาจาก

– คุณสมบัติการทำงานของตัวสินค้า

– ระยะทางของบริษัทผู้ขาย กับสถานที่ๆ เราจะซื้อสินค้ามาติดตั้ง

– ประสบการณ์และการชำนาญของบริษัทผู้ขาย

– การรับประกันตัวอุปกรณ์สินค้า และระบบ

– การบริการหลังการขาย ของบริษัทผู้ขาย

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ