ถือได้ว่า ปัจจุบัน ประตูอัตโนมัติ (Automatic Doors) สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามห้างร้าน โรงแรม โรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมารนำมาใช้มาเป็นประตูบ้านด้วยเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนภายในบ้านมากยิ่งขึ้น  โดยปกติแล้วประตูอัตโนมัติจะมี 2 ประเภทหลักๆคือ ประตูอัตโนมัติแบบสวิง (Swing Automatic Doors) ประเภทนี้จะใช้กับบ้านพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่  และประตูอัตโนมัติแบบเลื่อน (Slide Automatic Doors) มักใช้ติดตั้งที่ร้านสะดวกซื้อ อาคารสำนักงาน (Officer) ซึ่งประตูอัตโนมัติทั้งสองประเภท นี้จะมีอุปกรณ์ที่ทำให้ประตูใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ Motion Sensor

motion sensor

โดย Motion Sensor เป็นระบบหนึ่งที่ทำให้ระบบ ประตูอัตโนมัติ มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งทั่วไปมักมากับชุดรางอัตโนมัติ ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของคน  ยังสามารถตรวจจับได้ในระยะ 3 เมตร ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนที่  ทั้งคน หรือสัตว์เลี้ยงหากอยู่ในระยะรัศมีที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ประเภทของเซ็นเซอร์ : Passive เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวอินฟราเรดตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการปิดเปิด ประตูอัตโนมัติ

วิธีตรวจจับการเคลื่อนไหวทำงานของ Motion Sensor

ทุกการเคลื่อนไหวการทำงานของเซ็นเซอร์โดยการตรวจสอบการป้อนข้อมูล และ การให้ออกตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหว ทั้งหมดเซ็นเซอร์ดังกล่าวมีเครื่องส่งสัญญาณ และตัวรับสัญญาณ ส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องปล่อยประเภทที่แตกต่างกันของคลื่นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ใช้ และ คลื่นที่ได้รับกลับมาที่เซ็นเซอร์หลังจากที่ล่าช้าเวลา พารามิเตอร์ต่างๆระหว่างส่ง และรับได้รับการวิเคราะห์ โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่กำหนดว่าการเคลื่อนไหวได้รับการตรวจ

การตั้งค่าเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ หรือ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ขณะเดียวกันการตั้งค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อประตูอัตโนมัติ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และละเอียดอ่อน ต้องพึ่งการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยเซ็นเซอร์นี้จะคอยอ่านระยะว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่  เมื่อไม่มีคนแล้วประตูจะปิด ดังนั้นเซ็นเซอร์อ่านเรียกได้อีกอว่า เซ็นเซอร์เปิดปิดประตูอัตโนมัติ เพราะเมื่ออ่านระยะได้ ประตูก็จะเปิด ดังนั้นทุกประตูอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ชนิดที่พบบ่อยของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

การติดตั้ง Motion Sensor สำหรับประตูอัตโนมัติ

  • หัวอ่าน ควรปรับแต่งมุมในการตรวจจับความเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถปรับได้สูงสุด 0 – 90 องศา เป็นจุดที่สำคัญ เพราะถ้าหากปรับตั้งค่าได้ไม่ดีจะเกิดปัญหาการตรวจจับความเคลื่อนไหว เช่น ไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ ทำให้ประตูไม่เปิด หรือ ไม่ปิด หรือหากปรับต่ำเกินไปหัวอ่านจะอ่านได้ไม่ครอบคลุมบริเวณอื่นๆด้วย
  • จุดเชื่อมต่อสายไฟ ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ปรับแต่งไม่ได้ ซึ่งเป็นจุดที่มีไว้เสียบเชื่อมต่อกับตัวควบคุมของ ประตูอัตโนมัติ ที่อยู่ในรางเลื่อนของประตูอยู่แล้ว จึงไม่สามารถตรวจจับได้
  • ปรับความละเอียดของการอ่านค่า ซึ่งสามารถปรับแต่งความละเอียดของการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ หากตั้งค่าให้ตรวจจับไว้เกินไปจะทำให้ประตูเปิดตลอด แม้เพียงคนเดินผ่านก็ตาม ดังนั้นจะต้องปรับให้เหมาะสมที่สุด

motion sensor

 

ประตูอัตโนมัติ: COMBINE SENSOR หรือ 2 IN 1 SENSOR

เซ็นเซอร์ระบบใหม่ แบบ 2 IN 1 SENSOR เป็นการผสมผสานระหว่างMOTION SENSOR ( เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ) เปิด-ปิดประตูกับBEAM SENSOR ( บีมป้องกันประตูหนีบ ) ด้วยดีไซนใหม่ล่าสุดสำหรับใช้กระจกแบบบานเปลือย หรือ เทมเปอร์

COMBINE SENSOR ต่างกับ BEAM SENSOR และ Motion Sensorที่เคยใช้อย่างไร

เป็นหลายท่านคงสงสัย แต่ที่จริงแล้ว ตัว COMBINE SENSOR สามารถทำงานได้เหมือนกับ BEAM SENSOR และ Motion Sensor แต่ที่ทำให้ COMBINE SENSOR แตกต่างกับ แบบเดิมคือ ติดตั้งและหลักการทำงานเนื่องจาก BEAM SENSOR แบบเดิมเป็นการติดแบบฝั่งในวงกบหรือประตู ทำให้แตกต่างกันมากๆ ช่วยลดระยะเวลาการติดตั้ง และลดร่องรอยที่จะเกิดจากการฝั่งได้อีกด้วย โดยหลักการทำงานทำงานของ COMBINE SENSOR เป็นหลักการทำงานแบบทรงสามเหลี่ยม

โดยปกติแล้วตัวMotion Sensorนั้น จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติอยู่แล้ว ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวของคน สัตว์ หรือ สิ่งของที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณนั้น ๆ ซึ่งสามารถตรวจจับได้ในระยะ 3 เมตร ซึ่งระบบการทำงานของเซ็นเซอร์จะทำงานด้วยการส่งเรดาร์ความถี่ 24.125 GHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนที่นั่นเอง การทำงานของมันนั้นก็ง่าย เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ก็จะสั่งงานไปที่มอเตอร์ประตู ให้ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เปิดออก

motion sensor

เซ็นเซอร์ของประตูอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมประตูอัตโนมัติ ที่เป็นการรับรังสีอินฟาเรด หรือก็คือ คลื่นความร้อนจากร่างกายของคน อธิบายง่าย ๆ คือ เมื่อมีคนเข้ามาในระยะตรวจจับ ตัวเซ็นเซอร์จะมีการสั่งให้เปิดอัตโนมัติ และสามารถหน่วงเวลาตั้งแต่ 10วินาที ถึง 7 นาที และยังสามารถตั้งค่าการทำงานในโหมดกลางวัน และกลางคืนได้ด้วย ทั้งนี้Motion Sensorยังเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ง่าย ช่วยประหยัดพลังงาน พร้อมอำนวยความสะดวก และที่สำคัญป้องกันความปลอดภัยภายในบ้านได้อีกด้วย