ประตูรีโมทเป็นประตูที่จัดอยู่ในหมวดประตูอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประตูที่มีความทันสมัย ประตูรีโมทสามารถใช้กับประตูเลื่อนอัตโนมัติได้  แต่ที่นิยมใช้กับประตูรั้วอัตโนมัติ ซะมากกว่า ซึ่งไม่ว่าจะใช้กับประตูแบบไหนก็เป็นประตูที่ใช้ระบบรีโมทคอนโทล หรือ อาจจะเป็นสวิตซ์คอนโทลก็ได้ หลาย ๆ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงงาน หน่วยงาน อาคาร สำนักงานต่าง ๆ ประโยชน์ของประตูรีโมท ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้  ว่ามีประโยชน์มาก ประตูรีโมทมีทั้งแบบที่เป็นแบบบานสวิง และแบบบานเลื่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานของผู้ใช้ว่าเหมาะกับพื้นที่ไหน

ประโยชน์ของประตูรีโมท ที่ควรรู้ดังนี้

  1. ประตูรีโมทเป็น ประตูอัตโนมัติ รูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้พื้นที่ของผู้ใช้มีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน ๆ
  2. นอกจากนี้ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น เราก็ไม่ต้องลงไปเปิดประตูเองให้เสียเวลา เพียงแค่เรากดรีโมท ประตูก็จะสามารถเปิดออกอย่างง่ายดาย
  3. เวลาที่ฝนตก เราก็ไม่ต้องลงจากรถให้เปียก เพื่อไปเปิด – ปิด ประตู
  4. สามารถลดความเสี่ยงจากผู้ที่หวังดีมาทำร้ายในช่วงที่ลงไปเปิด – ปิดประตู
  5. เวลาที่มีแขกมาบ้าน เราก็ไม่ต้องเดินไปเปิด – ปิด ประตูให้ลำบาก เพียงแค่มีรีโมทคอนโทล หรือ จะโทรศัพท์ ก็สามารถเปิด – ปิดประตูได้อย่างรวดเร็ว
  6. สามารถล็อคประตูโดยไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจเลย
  7. มีสัญญานเตือนขณะที่ประตูเปิด – ปิด

ประโยชน์ของประตูรีโมท

ประตูรีโมทหรือ เป็นจะมีระบบที่ใช้สั่งเปิด – ปิดประตูที่ใช้ได้ทั้ง สั่งการโดยโทรศัพท์มือถือ สั่งการแบบรีโมท สั่งการโดยสวิทช์คอนโทรล วิธีการสั่งประตูให้เปิด – ปิด ของทั้ง 3 แบบนี้คือ

  • สั่งการแบบรีโมท  รีโมทจะมีการส่งคลื่นสัญญาณไปยังชุดรับสัญญาณที่ชุดมอเตอร์ และเมื่อชุดสัญญาณจากมอเตอร์ได้รับสัญญาณแล้ว จะสั่งการให้เปิด – ปิดประตู โดยขณะที่เปิด – ปิดประตู ก็มีสัญญาณเตือน
  • สั่งการโดยโทรศัพท์มือถือ เราจะต้องติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ไว้ที่หน้าประตู  ใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าเครื่องรับสัญญาณ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณ ให้ประตูทำการเปิด – ปิด ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นชื่อ Mobile Gate Type เป็นแอพ ฯ ที่โทร แจ้งเตือน ในกรณีที่เปิดประตูค้างไว้ หรือลืมปิดประตู เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ให้มากยิ่งขึ้น
  • สั่งการโดยสวิทช์คอนโทรล เป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตัวสวิตช์ในบ้าน ออกไปยังชุดรับสัญญาณที่ชุดมอเตอร์ เมื่อชุดรับสัญญาณได้รับสัญญาณจากการกดสวิตช์ จะทำการส่งสัญญาณไปยังไฟไซเรน เพื่อสั่งการให้เปิด – ปิดประตู นั่นเอง