ประตูเลื่อนอัตโนมัติ SD400 เป็นระบบชุดรางประตูอัตโนมัติที่รองรับน้ำหนักประตูขนาดใหญ่ รุ่น SD400 Heavy Duty Automatic sliding Door เป็นบานประตูขนาดใหญ่พิเศษรองรับน้ำหนักได้ถึง 400 กิโลกรัม ตอบโจทย์การทำงานประตูเลื่อนที่มีขนาดใหญ่ มีน้้ำหนักมาก ไม่ว่าจะเป็นประตูกระจก ประตูไม้ ประตูเหล็ก หรือประตูอลูมิเนียม ประตูเลื่อนชนิดนี้ สามารถตอบรับโจทย์ที่ว่ารองรับไม่ได้ จะไม่มีออกต่อสำหรับเทคโนโลยีประตูเลื่อนลักษณะเดียวกับประตูเซเว่น
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ SD400
สำหรับประตูเลื่อนชนิดนี้เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งต้องตอบได้เลยว่าเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ เพราะมีลักษณะการทำงาน กับประตูเลื่อนอัตโนมัติในรุ่นมาตรฐาน เพียงแค่มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก คือ เรื่องของการรองรับน้ำหนักที่มากยิ่งขึ้น แต่โดยลักษณะการใช้งานยังคงเหมือนเดิมทุกประการ เช่น งานศูนย์การค้า  โรงพยาบาล ประตูของโรงงาน  โรงแรม ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับประตูขนาดใหญ่  และเดินเข้าออกต่อเนื่องกันทั้งวัน โดยมอเตอร์จะส่งกำลังผ่าน pulley ต่อไปอีกชุด จะไม่เหมือนกับประตูอัตโนมัติ ธรรมดา ที่มอเตอร์จะขับระบบสายพานโดยตรง   และเนื่องจากประตูขนาดใหญ่มีแรงเฉื่อยในการเคลื่อนที่สูง ประตูอัตโนมัติ SD400 จึงมอเตอร์ที่มีระบบเบรคแบบพิเศษ ในกรณีที่ประตูกำลังปิด แต่ต้องเปิดกลับกะทันหัน เช่น การเดินเข้ามาของคน ขณะที่ประตูกำลังปิด

คุณสมบัติเฉพาะของระบบราง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ SD400 Automatic sliding Door

รางประตูอัตโนมัติ SD400

Type
Model: รุ่น บานเดี่ยว บานคู่
Door Weight  : น้ำหนักประตู 400Kg x 1 400Kg  x 2
Door Width  : ความกว้างประตู DW = 500mm – 2500mm 500mm – 2500mm
Motor : ชนิดของมอเตอร์ DC24V 120W Brushless DC Motor
Control: กล่องควบคุม 120W
Power Consumption:
Voltage: 80V – 250V
Volume: ความดัง 60 decibel (max)
Starting Speed : ความเร็วออกตัว 450mm/second 400mm/second
Starting Times  : เวลาในการเปิด 0-20 sec
Transmission Important Condition : ระบบการสั่งกำลัง Rack Belt 8M
Opening Door Range : โหมดการเปิดของประตู Full / Half-Open (Regulable)
PFC (Power Effieiency) : ค่า power Factor 0.95 (in AC 100V  Full Load)

สินค้าชุดระบบ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Microwave-sensor

1.Microwave-sensor เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อส่งสัญญานไปยังชุดรางให้เปิดและปิด สามารถปรับองศาการตรวจจับได้

BEAM SENSOR เซ็นเซอร์ป้องกันประตูอัตโนมัติเลือนหนีบ
2.BEAM SENSOR หรือ Sefty Beam เซ็นเซอร์ป้องกันประตูเลื่อนมาหนีบคนที่เดินผ่านเข้าออก ชุดรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ สำหรับควบคุมให้ประตูทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
ชุดรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ

3.ชุดรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบการทำงานหลักเพื่อให้ประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติ

Remote
4. Remote Conliol รีโมทควมคุม ประตู ได้ทั้งการปิด และเปิด , สั่งเปิดประตูครึ่งเดียว ,สั่งเปิดประตูค้าง

เกร็ดความรู้เล็กน้อยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

โดยปกติแล้ว การเลือกซื้อประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้น ต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่ครบถ้วน และได้รับมาตรฐาน มากกว่าซื้อด้วยราคาที่ประหยัด เพราะบางครั้งการซื้อสินค้าในราคาประหยัด ท่านอาจจะได้อุปกรณ์ที่ไม่ครบถ้วน อาทิเช่น บางร้านค้าเขาอาจจะไม่มีอุปกรณ์กับหนีบหรือที่เรียกกันว่า Beam Sensor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คอยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่คอยป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้ใช้งาน หรือสิ่งของที่ผ่านเข้าออกประตูนั้นเอง ดังนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องสอบถามรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อ