ถ้าพูดถึงประตูอัตโนมัติ เป็นประตูที่มีความทันสมัย และเราก็คงจะนึกถึงประตูเซเว่น หรือประตู ประตูอัตโนมัติส่วนใหญ่ จะเป็นประตูกระจกใส ที่มีความสวยงาม ทันสมัย นอกจากนี้เรายังต้องมี วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง มีวิธีเชคว่า ประตูอัตโนมัตที่บ้าน หรือร้านของเรา การที่เราจะต้องดูแลรักษา ก็เพื่อที่จะได้ยืดระยะเวลาการใช้งานของมันให้นานขึ้นยิ่งขึ้น ไม่ใช่ว่าติดตั้งมา ไม่เคยเชคราง ไม่เคยเชคอุปกรณ์เลย ขั้นตอนการดูแลก็ไม่ได้ยาก เชคตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นเอง

 วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ สามารถทำได้ดังนี้

ประตูแต่ละแบบก็มีวิธีดูแลรักษาที่ต่างกันออกไป บางประตูก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยด้วยซ้ำ แต่ถ้าเป็น ประตูอัตโนมัติ เราต้องตรวจเชค และดูแลรักษาบ้าง เนื่องจากประตูอัตโนมัติ ใช้รางประตูเป็นตัวขับเคลื่อน โดยรางประตู ก็จะมีอุปกรณ์ภายในรางหลากหลายตัวที่ทำงาน ทำให้รางเคลื่อนไปได้ วิธีดูแลหลัก ๆ ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

วิธีดูแลรักษารางประตูอัตโนมัติ

การดูแลรักษาในส่วนของราง หลายคนก็จะใช้พวกสารล่อลื่นมาหยอดบริเวณราง แต่ต้องเลยว่า เป็นวิธีที่ผิด ถ้าเราใช้ประตูอัตโนมัติไปเรื่อย แน่นอนว่ารางอาจจะเคลื่อนตัวช้า หรือไม่อาจจะมีขี้ฝุ่น หรือ อะไรไปติด การดูแลเพียงแค่เราหมั่นตรวจเชคสภาพ หรือถ้าล้อมันฝืด ก็ใช้เพียงแค่น้ำมันหยอด ดูแลรักษาความสะอาด เชคการทำงานของ Controller และ รางประคอง ตรวจสภาพระยะ Sensor ตรวจสภาพอ สายพาน ซึ่งเราต้องตรวจเชคทุก ๆ 1 ปี เพื่อจะได้ให้รางมีการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ

วิธีดูแลรักษาส่วนที่เป็นอุปกรณ์มอเตอร์

มอเตอร์เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ ที่สำคัญสำหรับประตูอัตโนมัติ วิธีดูแลรักษาก็หลีกเลี่ยงอย่าให้มอเตอร์โดนน้ำ หรืออย่าให้พวกแมลงเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเด็ดขาด  เพราะมันจะไปทำรังอยู่ข้างในมอเตอร์ได้  ระมัดระวังเวลาที่ประตูเลื่อนอย่าให้มีสิงกีดขวางบริเวณรางเลื่อน เพราะจะทำให้มอเตอร์นั้นทำงานหนัก และจะทำให้เสียหายได้ หมั่นทำความสะอาด และตรวจเชค เพื่อป้องกันสัตว์เข้าไปทำรังบริเวณมอเตอร์

อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้กับประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น เราก็ตั้งหมั่นสังเกต ตรวจเชค การทำงานของมัน ถ้าเป็นเซนเซอร์ ดูว่ามันตรวจจับในระยะที่เหมาะสมหรือเปล่า เซนเซอร์ตรวจจับจะทำงานได้ดี ก็ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของสถานที่นั้นด้วย ไม่ใช้เพียงแค่เซนเซอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทุกตัวที่เราต้องให้ความสำคัญ ขั้นตอนการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไร ถ้าเราไม่อยากเปืองตังในการเปลียน เราก็ต้องรู้จักรักษา