ส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ แบบบานเลื่อน ที่สำคัญนั่นก็คือรางประตูอัตโนมัติ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ประตูทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งรางประตูอัตโนมัติ สามารถใช้ได้กับประตูทุกรูปแบบ นอกจากนี้ประตูอัตโนมัติ ยังสามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์เสริม สำหรับประตูอัตโนมัติได้หลากหลายรูปแบบ ซึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ห้าง เซเว่น อาคาร สำนักงาน ก็หันมาใช้ประตูอัตโนมัติกันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมันตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้จริง

 

ส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ แบบบานเลื่อน มีดังนี้

 

ประตูอัตโนมัติ เป็นประตูที่มีความทันสมัย ที่ช่วยให้พืนที่ของผู้ใช้นั้นดูมีความทันสมัย และยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพื้นที่ที่เป็นร้านอาหาร หรือร้านค้า เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ได้เข้า – ออก ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประตูอัตโนมัติจะทำงานได้ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

 

1.รางประตูอัตโนมัติ รางประตูเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ประตูอัตโนมัติขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งภายในรางประตูนั้น ก็จะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

  •   Stopper อุปกรณ์สำหรับตั้งระยะเลื่อนของบานประตู
  •   Belt Tensionner อุปกรณ์ปรับความตึงของสายพาน
  •   Timing Belt สายพานสำหรับดึงประตูให้เลื่อนอัตโนมัติ
  •   Brushless – DC – Motor มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนประตูให้เลื่อน
  •   Controller กล่องควบคุมการทำงานประตู
  •   Door – hanger – Roller อุปกรณ์สำหรับจับยึดบานประตูเลื่อนของเดิมเอาไว้ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบประตูอัตโนมัติ

2. ขาจับบานประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูทั้งบานเลื่อนเดี่ยวและคู่ และบานเปลีอยจะใช้แบบเดียวกันหมด โดยขาจับบานประตูอัตโนมัติทำจากวัสดุที่ทนทานรับน้ำหนักได้มาก โดยได้มากถึง บานละ 150 กิโลกรัม ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบใด ทั้งอลูมิเนียม ไม้ สมาร์ทบอร์ด กระจก จะสามารถแขวนบนรางจับได้อย่างแข็งแรงทนทาน

3.อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ อุปกรณ์เสริมที่นิยมใช้กับประตูอัตโนมัติ หลัก ๆ ที่สำคัญ ก็มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ

  • เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อน เราจะเห็นได้ตามพื้นที่ ห้าง ร้านอาหาร เซเว่น มันจะติดอยู่บริเวณได้บนของประตู เวลาที่มีคนเดินผ่านในระยะที่เซนเซอร์จับ ประตูก็จะเปิดออก ซึ่งจะนิยมใช้กันตามห้าง ประตูเซเว่น
  • เซนเซอร์กันหนีบ เ็นเทคโนโลยที่ช่วยให้ประตูเลื่อน ไม่หนีบเรา เวลาที่เราเดินผ่าน หรือหยุดอยู่กลางประตู เซนเซอร์ตัวนี้จะนิยมใช้อย่างไม่ว่าจะใช้กับประตูอัตโนมัติ หรือ เทคโนโลยีอื่น ๆ ก็สามารถใช้ร่วมได้
  • รีโมทคอนโทล รีโมทควมคุม ประตู ได้ทั้งการปิด และเปิด , สั่งเปิดประตูครึ่งเดียว ,สั่งเปิดประตูค้าง