รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ รุ่น Heavy

 

โดยแบ่งการทำงานแต่ละส่วน:สำหรับประตูอัตโนมัติ ดังนี้

Sensor

sensor

เซนเซอร์ สำหรับตรวจจับบุคคลที่จะเดินผ่าน และ รอจนกว่าคนจะเดินออกจากประตูอัตโนมัติ Automatic door

ประตูอัตโนมัติ Autodoor สามารถตรวจจับบุคคลที่กำลังเดินเข้าใกล้ เพื่อสั่งงานประตูให้เปิดออก
โดยทั่วไปจะใช้เซนเซอร์แบบ Microwave sensor ซึ่งเซนเซอร์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งไว้
ที่ส่วนบนของประตูเลื่อนอัตโนมัติ Autodoor โดยแต่ละรุ่น แต่ละ ยี่ห้อจะมีระยะทาง การตรวจจับ
และมุมตรวจจับที่แตกต่างกันไป และสามารถปรับมุมตรวจจับได้

สำหรับเซนเซอร์ป้องกันประตูอัตโนมัติ ปิด เมื่อยังอยู่ในช่องประตู จะใช้ เซนเซอร์อินฟราเรด ติดตั้งอยู่ใน เฟรมวงกบ อลูมิเนียม

ทั้งนี้การเลือกใช้ sensor สำหรับการเปิดปิด ในแต่ละตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ซึ่งแต่ละสถานทีอาจแตกต่างกันไป เช่นต้องการให้บุคคลที่มีสิทธิ์ หรือ พนักงาน ผ่านได้เท่านั้น ก็อาจจะใช้เป็น finger Scan หรือ card reader แทนการใช้ Microwave sensor ที่ติดตั้งอยู่ด้านบน

 กลไกสำหรับการสั่งเปิด ปิด บานประตูอัตโนมัติ Autodoor

การสั่งงานจะถูกสั่งมาจาก sensor ประตูอัตโนมัติ สั่งเปิด โดยการเชื่อมต่อกับ ชุดควบคุมบานประตูเลื่อนอัตโนมัติ Autodoor ซึ่งจะถูกสั่งไปยัง มอเตอร์ที่ควบคุมการสั่งงานอีกทอดหนึ่ง เมื่อมอเตอร์สำหรับเปิดประตูทำงาน จะดึงประตูเลื่อนอัตโนมัติ Autodoor ให้เปิดออก ผ่านสายพาน ที่ติดตั้งยึดไว้กับล้อของบานประตูกระจก สายพานจะเลื่อนดึงบานประตูอัตโมมัติ Autodoor ให้เคลื่อนที่ผ่านราง มายังตำแหน่งเปิดสุด ซึ่งจะมีตัว stopper ติดตั้งไว้ โดยที่ประตูอัตโนมัติ Autodoor จะจดจำตำแหน่งของ stopper ที่ได้จากการ detect เมื่อตอนเริ่มต้นการทำงาน ครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่ง stopper