ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก3 เป็นร้านจำหน่ายหมู หรือเนื้อหมู ตั้งอยู่ที่  ตลาดสด อ.ต.ก.3 (O To Ko Fresh Market 3): ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ซึ่งทางร้านต้องการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่มีสวิตซ์ไร้สาย ( Switch Wireless ) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิด – ปิดของประตูนั่นเอง

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติกับสวิตซ์ไร้สาย @ ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก3

สวิตซ์ไร้สาย หรือ Switch Wireless คือ อุปกรณ์สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ โดยการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้ ทำงานง่าย ๆ เพียงแค่แตะเบา ๆ ที่สวิตซ์เท่านั้น ระบบประตูก็จะทำงานอัตโนมัติ การใช้สวิตซ์ไร้สายนั้น จะช่วยในการป้องกันการตรวจจับความเคลื่อนไหวของเซนเซอร์ในเปิด-ปิดของประตูผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้ประตูนั้นเปิด – ปิดเฉพาะเวลาที่มีคนต้องการเข้า – ออกจริง ๆ เท่านั้น

ซึ่งประตูอัตโนมัตินั้น สามารถทำงานร่วมกับ สวิตซ์ไร้สายได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น เครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติ ( RFID Reader ) หรือ จะเป็น Microwave Sensor ซึ่งเป็นเซนเซอร์ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวและกำหนดระยะในการเปิด – ปิดประตู เป็นต้น

รูปแบบในการใช้งานประตูอัตโนมัติ Auto door

ประตูอัตโนมัติสามารถตั้งโหมดการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • Mode: Alway open คือการเปิดประตูอัตโนมัติค้างไว้ตลอด สำหรับการขนของ หรือ การเข้าออก ช่วงเวลาที่คนหนาแน่น
  • Mode: half open คือการเปิดประตูอัตโนมัติโดยที่บานประตู จะเลื่อนออก ครึ่งหนึ่งของระยะ เลื่อนปกติ เป็นโหมด การประหยัดพลังงาน

การปรับแต่งการใช้งาน ที่สามารถทำได้กับประตูอัตโนมัติ Auto door XEKA

ทิศทางการเปิด-ปิด สำหรับประตูบานเดี่ยว ว่าจะเปิดซ้าย หรือ ขวา

  • ความเร็วในการเปิด หรือ ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ
  • ระยะชะลอความเร็ว ขณะที่ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เปิด หรือปิด
  • ระยะหน่วงเวลา ตอนเปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ ให้ค้างไว้ แล้วค่อยปิด ประตูอัตโนมัติ
  • ความเร็วช่วงที่ประตูอัตโนมัติอยู่ในระยะชะลอ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติกับสวิตซ์ไร้สาย @ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก3

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก3

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก3

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก3

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก 3

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ร้านสำราญจิตยิ่งรวย อตก3