โรงงาน PFC นิคม บางปู  เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางโรงงานได้มีความสนใจและความไว้วางใจให้ระบบ ประตูอัตโนมัติ แบรนด์ Xeka ภายใต้บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ให้นำชุดประตูอัตโนมัติ เข้าไปติดตั้ง โดยประตูอัตโนมัติที่นำเข้าไปติดตั้งคือประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ โดยได้ติดกับประตูแบบมีกรอบอลูมิเนียม โดยได้ทำการติดตั้งประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ บริเวณประตูหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกของพนักงานและบุคคลภายใน

ระบบประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ @ โรงงาน PFC นิคม บางปู

เป็นระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ แบบบานคู่ ที่นำไปติดกับระบบประตู แบบ กรอบอลูมิเนียม โดยมีอุปกรณ์ดังนี้

  • รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่
  • เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหว
  • บีมเลเซอร์กันหนีบ

รูปภายหลังการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ โรงงานอุตสาหกรรมภายในอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม บางปู ประตูออโต้ ประตูออโต้ PFC นิคม บางปู

 

ต้องขอขอบคุณความไว้วางใจจากโรงงาน PFC นิคม บางปู