รพ. ด่านมะขามเตี้ย เป็นเป็นโรงพยาบาล ที่อยู่ในอำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ทางโรงพยาบาลได้ไว้วางใจแบรนด์ XEKA ให้เข้าไปติดตั้ง ระบบประตูอัตโนมัติ ที่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซนเซอร์กันหนีบ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องทาบบัตร เป็นระบบที่มีความทันสมัย และช่วยให้การเปิด – ปิดประตูมีความสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

รายละเอียดการติดตั้ง ระบบประตูอัตโนมัติ ที่ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการทำให้ประตูทำงานได้อย่างอัตโนมัติ และรวดเร็ว อุปกรณ์เสริมที่ทางโรงพยาบาลได้ติดตั้งได้แก่ เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซนเซอร์กันหนีบ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องทาบบัตร  ทางโรงพยาบาลได้ไว้วางใจแบรนด์ XEKA  ให้เข้าไปติดตั้ง โดยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จะใช้สำหรับประตูเลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งจะติดไว้บริเวณด้านบนของประตู  เซนเซอร์กันหนีบ จะป้องกันประตูไม่ให้หนีบคน เป็นเซนเซอร์ที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า และทางโรงพยาบาลก็ได้ติดตั้ง เครื่องทาบบัตร อีกด้วย

ตัวเซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำให้ประตูเปิด ได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกสำหรับผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยตัวเซนเซอร์ มีจุดเด่น ดังนี้

จุดเด่นของ เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ

  • สามารถกำหนดระยะความแรงของ sensor ประตูอัตโนมัติได้ ได้ เป็น แบบปุ่มหมุนตั้งค่า
  • เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ รองรับไฟ ทั้งแบบ DC และ AC ได้
  • เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ ปรับมุมได้ตั้งแต่ 0 – 90 องศา
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว มีระยะอ่านที่ตั้งได้หลายระยะ
  • ปรับรูปแบบ หรือ พื้นที่การตรวจจับรอบประตูอัตโนมัติได้ 8 รูปแบบ โดยปุ่มแบบ DIP Switch

สามารถดูรายละเอียดของ ประตูอัตโนมัติเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดของ อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ที่ >> อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบประตูอัตโนมัติ ที่รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

รพ. ด่านมะขามเตี้ย

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ระบบประตูอัตโนมัติ @ รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

วิดิโอการติดตั้ง ระบบประตูอัตโนมัติ ที่รพ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี