ประตูรีโมท เป็น ประตูอัตโนมัติ ที่มีรูปแบบลักษณะของทิศทางของการเปิด – ปิด เป็นประตูแบบเลื่อนนั้น ว่าในที่นี้รวมถึงการเลื่อนแบบในทิศทางที่ขนานกันกับพื้นผิวโลก และยังเป็นลักษณะของการเลื่อนประตูประยุกต์ เปรียบกับพวก ประตูเปิดหลังคาของอาคารบ้านเรือนที่เราต้องการที่จะใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ และ เป็นประตูแบบโค้งของทางรถไฟ  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปแนะนำว่าต้องมีแรงขับที่แรงมาก เพราะจะเหมาะกับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อติดตั้งเพื่อใช้งานกันแล้วก็ควรดูแลรักษาให้ดีด้วย ซึ่ง การดูแลรักษาประตูรีโมท นั้นจะมีอะไรบ้างเรามีคำตอบให้

การดูแลรักษาประตูรีโมท

การดูแลรักษาประตูรีโมท ในเบื้องต้น

-ให้ปลดล็อคระบบประตูรีโมท เดือนละ 1ครั้ง แล้วลองเข็นประตูเปิด – ปิดประตู และ เข้าล็อคกลับเหมือนเดิม ( เพื่อตรวจเช็คระบบปลดล็อคว่ายังใช้งานได้ตามปกติ หรือไม่ )

-ให้ตรวจเช็ค ล้อ , รางเพลาล้อ , ล้อประคอง ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือไม่ และ หยดน้ำมันจักร หรือสเปร์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ( ไม่ควรใช้จาระบี หรือ น้ำมันเครื่อง ) เพื่อป้องกันให้ล้อฟืด หรือ ขึ้นสนิม เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ระบบประตูรีโมทมีปัญหา เกิดจากการไม่ดูแลเอาใจใส่ของลูกค้าเอง ( ก็เหมือนกับรถยนต์ ถ้าไม่มีการตรวจเช็ค สภาพอยู่บ่อยๆ เช่นถ้าล้อรถยางแบนข้างหนึ่ง รถจะวิ่งได้ปกติหรือไม่ ลองคิดดู ) เท่านี้ก็ยืดอายุการใช้งานระบบประตูรีโมทให้นานขึ้นได้แล้ว

การดูแลรักษาประตูรีโมท

ข้อควรระวัง และ การดูแลรักษารีโมทคอนโทรล

 1. ไม่ควรกดรีโมทแช่ไว้เป็นเวลานาน หรือ ติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
 2. ไม่ควรกดรีโมทในขณะที่มีเด็กเล่นอยู่ใกล้ประตู เพราะอาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 3. ไม่ควรวางหรือเก็บรีโมทไว้ในที่มีอากาศร้อนเพราะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพไว
 4. ไม่ควรใช้รีโมทในขณะที่มองไม่เห็นประตูเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ประตูชนสิ่งกีดขวางประตูในขณะนั้นได้
 5. ระวังอย่าให้รีโมทเปียกน้ำ
 6. ระวังอย่าให้รีโมทหล่นกระทบพื้นอย่างรุนแรง
 7. ไม่ควรดึงหรือผลักประตูในขณะที่ประตูกำลังเคลื่อนที่
 8. ควรเปลี่ยนถ่านในตัวรีโมต ทุก 6-8 เดือนโดยประมาณ ( ขึ้นอยู่กับการกดรีโมทมากหรือน้อยครั้ง )

ข้อควรระวัง และ การดูแลรักษามอเตอร์

 1. ถ้าติดระบบประตูรีโมทแล้วไม่ควรล็อคหรือคล้องกุญแจที่สายยูของประตูเพราะระบบจะทำการล็อคประตูอยู่แล้ว
 2. หยอดน้ำมันบริเวณเฟืองขับ ( ติดอยู่ที่แกนมอเตอร์ ) และเฟืองสะพาน ( ติดอยู่ที่ประตู ) เมื่อพบว่าประตูมีเสียงดังหรือฝืด
 3. หมั่นดูแลรักษาไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณรางเลื่อน / ทำความสะอาดรางประตูสม่ำเสมอ
 4. คอยระวังอย่าให้สุนัขปัสสาวะรดมอเตอร์
 5. ควรระวังเรื่อง มด แมลง เข้าไปทำรังและรบกวนแผงวงจรในมอเตอร์ควรจะพ่นยากำจัดแมลงรอบๆฐานมอเตอร์อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 6. ไม่ควรใช้น้ำฉีดมอเตอร์ หรือก่อกองไฟใกล้มอเตอร์
 7. หยอดน้ำมันตรวจสอบสภาพของล้อเลื่อน และล้อประคองให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

การดูแลรักษาประตูรีโมท