ฉนวนกั้นความร้อน เป็นวัสดุหนึ่งที่สำคัญของทุกบ้านต้องมี  เพราะด้วยสภาพอากาศของเมืองไทยที่เป็นมีอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี ทางแก้ทั่วไปของทุกบ้านคือ  การติดเครื่องปรับอากาศ  ซึ่งจะมีค่าไฟตามมา และทำให้สิ่งแวดล้อมแย่ไปด้วย โดยทางออกอีกหนึ่งทางที่ทำให้บ้านช่วยคลายร้อนไม่มากก็น้อย เพราะ ฉนวนกันความร้อน เป็นวัสดุป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อนส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก ลักษณะทั่วไปจะประกอบด้วยฟองอากาศเล็ก ๆ จำนวนมากซึ่งมีคุณสมบัติสกัดกั้นความร้อนให้อยู่ในฟองอากาศ จึงไม่นำพาความร้อนไปยังส่วนอื่น ๆ   ในทางการตกแต่งบ้าน นิยมนำมาใช้ติดตั้งไว้บนโครงหลังคาบ้าน   เพื่อลดความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่งผ่านเข้ามาในบ้าน จนทำให้บ้านเกิดความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตั้งบริเวณฝ้าเพดานได้เช่นกัน

ความร้อนในบ้านมาจากไหน

โดยทั่วไปความร้อนภายในบ้านส่วนใหญ่มักมาจากแสงแดดที่ส่งผ่านความร้อนเข้ามาในบ้าน ผ่านทางหลังคาและ ฝ้าเพดานชั้นบน อีกทางที่เข้ามาได้ง่ายคือ ผนังกระจกและประตูหน้าต่างกระจก ทั้งนี้ แสงแดดยังส่งผ่านความร้อนบางส่วนผ่านผนังทึบได้ด้วย โดยจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับค่ากันความร้อน หรือที่เรียกว่า “ค่า R” ของระบบผนังซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุและการติดตั้ง   นอกจากนี้การทำกิจกรรมประจำวันภายในบ้านก็ทำให้เกิดความร้อนได้  เช่น ความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ความร้อนจากร่างกายคน เป็นต้น  เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ไม่ว่าฤดูกาลใด ความร้อนมักมาเยือนเสมอ ๆ แต่เราก็มีหลากหลายวิธีคลายร้อนให้กับบ้าน วิธีการทำให้บ้านเย็นสบายนั้น มีหลากหลายวิธี เช่น ติดเครื่องปรับอากาศ ติดม่าน ปลูกต้นไม้ใหญ่ ติดฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกั้นความร้อน

มารู้จัก ฉนวนกั้นความร้อน

ฉนวนแต่ละชนิด จะมีการต้านทานความร้อนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งฉนวนที่ดีจะต้องต้านทานความร้อนที่ผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อน ( ค่า K) ยิ่งน้อย แสดงว่าเป็นฉนวนที่สามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่า ฉนวนกันความร้อนโดยทั่วไปหมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของวัสดุต่างๆหรือการถ่ายเทความร้อน Heat Transfer ระหว่างวัตถุสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของวัตถุทั้งสองมีความแตกต่างกัน

ฉนวนกั้นความร้อน ฉนวนกั้นความร้อน

การติดฉนวนกันความร้อน เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการติดม่าน แต่ถูกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ความเย็นได้มากกว่าการติดม่าน ฉนวนกันความร้อน แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ฉนวนป้องกันความร้อน ที่ทำจากใยแก้ว โฟม และ ฉนวนสะท้อนความร้อน มีลักษณะเป็นแผ่นมันวาว มีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนก่อนการสะสมความร้อน  บางท่านอาจใช้การระบายความร้อนโดยใช้ละอองน้ำรดบนหลังคาโดยใช้อุปกรณ์ เช่นสปริงเกอร์ ก็เป็นวิธีหนึ่งในการช่วยลดความร้อนไปได้มากเช่นกัน  ถ้าบ้านคุณพอจะมีเนื้อที่อยู่บ้าง การปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านจะทำให้บ้านร่มเย็น  เพราะมีเงาไม้คอยคุ้มกันแดด อีกทั้งสีเขียวที่มองเห็นก็ทำให้ชื่นใจไม่ใช่น้อยในเมืองที่มีแต่ตึกเช่นนี้

ฉะนั้นการเลือกวัสดุป้องกันความร้อนจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและงบประมาณราคาที่ตั้งไว้ด้วย แต่วิธีที่ดีที่สุด น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบ้าน นั่นคือควรจะสร้างให้ตรงกับทิศทางลมที่สามารถผ่านเข้าออกได้สะดวก การจัดบ้านให้โปร่ง มีการระบายอากาศได้ดี มีการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพอากาศ ร้อนชื้นแบบบ้านเรา ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยลดความร้อนไปได้มาก