Hotel Lock SystemHotel Lock System ถือเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูโรงแรม แบบอัจฉริยะ นิยมมากในธุรกิจใหญ่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป เป็นล็อคประตูดิจิตอลที่ทั่วโลกยอมรับ และโรงแรมระดับ 5 ดาว ส่วนใหญ่เลือกใช้กัน ด้วยระบบการทำงานของระบบประตูโรงแรม เป็นระบบควบคุมการ เช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ที่ควบคุมวันเวลา เข้า-ออกให้กับการ์ดที่เปิด ประตูอัตโนมัติ

ระบบ Hotel Lock  เป็นระบบมีความสะดวก และปลอดภัยด้วยระบบบัตรที่ใช้จัดการกับประตูชนิดต่างๆ  ส่วนใหญ่แล้วมักใช้เป็นบัตรทำความสะอาด บัตรผู้ดูแลตึก ที่สามารถตั้งเวลาเข้าออกประตูได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้  ด้วยความสามารถในการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแบบไม่ต้องสัมผัส ( Contactless Smart Card) ที่ไม่ต้องทำการเสียบบัตรเข้ากับตัวเครื่อง ไม่ต้องมีการรูดบัตร ระบบก็สามารถทำงานได้ ลดปัญหาเมื่อบัตรสูญหาย หรือนำบัตรมาใช้นอกเวลาที่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถนำบัตรชนิดอื่นมาใช้ด้วยกันได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

Hotel Lock System

คุณสมบัติพิเศษของ Hotel Lock System

 • ใช้สมาร์ทการ์ดแบบไม่ต้องสัมผัสเป็นลูกกุญแจ (Contactless Smart Card)
 • การทำงานเงียบ รูปลักษณ์สวยงามมีหลายรูปแบบให้เลือกนำไปใช้
 • มีโปรแกรมบริหารจัดการระบบโรงแรม เช่น สามารถตรวจสอบได้ว่ามีห้องว่างเหลือกี่ห้อง เป็นต้น
 • ตัวกุญแจออกแบบเป็นพิเศษป้องกันการมองลอดรูกุญแจ
 • มีระบบสัญญาณเตือนกรณีแบเตอร์รี่ของ HOTEL LOCK  เหลือแรงดันน้อย เพื่อให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอร์รี่
 • เหมาะกับทุกความต้องการของโรงแรม มีระบบการเข้ารหัสบัตรที่ปลอดภัย โดยบัตรที่ออกให้จากระบบเท่านั้นจึงสามารถใช้เปิดล๊อคประตูได้ ให้ความสะดวกในการเปลี่ยน , ยกเลิก , ตรวจสอบ , และแก้ไขบัตรการ์ด
 • มีไฟสถานะ และเสียงบอกการทำงานในการใช้งาน
 • มีสถานะเสียงเตือนเมื่อเกิดการงัดประตู หรือ ประตูปิดไม่สนิท
 • ระบบ HOTEL LOCK สามารถเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ได้ง่ายมาก
 • มีระบบการเข้ารหัสที่ปลอดภัย โดยบัตรที่ออกโดยระบบเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ทำงานด้วยมอเตอร์ที่คงทน และประหยัดพลังงาน

Hotel Lock System

ระบบ Hotel Lock  ประกอบไปด้วย

 •  Hotel Lock = ชุดกลอนประตูโรงแรม
 • Encoder  = อุปกรณ์สร้างฐานข้อมูล
 • Get data = อุปกรณ์ที่ดึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานการเปิดห้อง
 • Energy saving =ระบบตัดไฟฟ้าในห้องพัก
 • โปรแกรมบริหารการจัดการระบบประตูโรงแรม  Software = โปรแกรมบริหารการจัดการระบบประตูโรงแรม

Hotel Lock System