ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ที่เราเห็นอยู่ทั่วไป มักติดตั้งตามห้างสรรพสินค้า ตามอาคารสำนักงาน หรือตามร้านสะดวกซื้อนั้น นอกจากการใช้งานหรือระบบต่างๆ ที่เรามักทราบถึงแล้ว อีกอย่างที่เราควรคำนึงถึงเช่นกัน เพื่อให้ประตูอัตโนมัตินั้น มีประสิทธิภาพได้อย่างสมบรูณ์ ไม่ว่าจะใช้ในงานใด หรือสถานที่ไหนก็ตาม อีกหนึ่งอย่างก็คือส่วนประกอบของประตู

ส่วนประกอบของ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

เราจะมาทราบถึงประตูเลื่อนอัตโนมัติแต่ละชนิดว่ามีส่วนประกอบ ที่ประกอบขึ้นเพื่อให้ควบคู่กับวัสดุ และยังควบคุมกับทั้งตัวระบบที่ใช้เปิด-ปิดประตูด้วย โดยการทำงานของ ประตูอัตโนมัติ ที่จะให้ประตูทำงานได้ดี ส่วนประกอบถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องมีให้ครบถ้วน เพราะทุกส่วนประกอบล้วนสมดุลกัน ไปดูกันว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

 

  • Microwave-sensor เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อสั่งเปิด ประตูอัตโนมัติสามารถปรับองศาการตรวจจับได้
  • Stopper   สำหรับตั้งระยะการเลื่อนของประตูอัติโนมัติ
  • Controller  ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ
  • Timing Belt   สายพานสำหรับดึงเลื่อนบาน
  • Brushless-DC-Motor  มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน การเลื่อนของประตูอัตโนมัติ
  • Door-hanger-Roller   สำหรับจับยึดบานประตูของเดิม
  • Remote Control   รีโมทควมคุมสั่งงาน ประตูอัตโนมัติ สั่งได้ทั้งการปิด และเปิด , สั่งเปิดประตูครึ่งเดียว ,สั่งเปิดประตูค้าง
  • Belt Tensionner   อุปกรณ์ปรับความตึงของ Timing Belt

ส่วนประกอบ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ส่วนประกอบหลัก

Controller หรือกล่องควบคุม : ถือว่าเป็นเสมือนหัวใจของระบบ  โดยมีหน้าที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์เมื่อมีคนกำลังจะเดินผ่าน แล้วส่งคำสั่งไปขับมอเตอร์ ให้มอเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงาน รับสัญญาณสิ้นสุดการเคลื่อนที่ ควบคุมความเร็ว เพื่อตั้งหน่วงเวลาปิด-เปิด รับสัญญาณเตือนเมื่อประตูกำลังจะหนีบวัตถุ หรือคน เพื่อป้องกันอันตราย ตลอดจนรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากรีโมทระยะไกล

รางเลื่อนและระบบยึดบาน : คล้ายกับรถไฟ และรางที่ต้องพร้อมวิ่งแบบราบเรียบ คล่องตัว และไม่ติดขัด  ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักของบานประตูได้เต็มที่ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด ต้องเลือกขนาดให้พอดีกับบานประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้นๆ

มอเตอร์ : มอเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญ ถือเป็นตัวขับเคลื่อนของกำลังแรงส่วนประกอบของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ โดยทั่วไปมักเป็นมอเตอร์เกียร์ เพื่อเพิ่มแรงบิดสำหรับงานที่หนักขึ้น  หรือจะเป็น มอเตอร์กระแสตรงหรือ DC Motor และเป็น สเต็ปปิ้งมอเตอร์  เพื่อการควบคุมสั่งงานที่แม่นยำมากขึ้นกว่ามอเตอร์แบบ servo motor

ส่วนประกอบ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ  : อีกส่วนประกอบเหมือนดั่งดวงตา คอยมองหาวัตถุ หรือมนุษย์ เข้ามาในระยะทำการ ซึ่งเซนเซอร์จะคอยส่งสัญญาณไปบอกคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งการให้มอเตอร์เปิดประตู หากเราไม่ต้องการให้ส่วนประกอบของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เราสามารถเปลี่ยนจากเซนเซอร์เป็นอย่างอื่น ขึ้นอยู่กับความต้องการได้

รูปแบบAccess Control

  • Stand-Alone Access Control System
  • Access Controller Network

ส่วนประกอบ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ