ถ้าจะไม่พูดถึงประตูอัตโนมัติ ในปัจจุบันนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะ ปัจจุบันนี้มีประตูอัตโนมัติ เข้ามามีบทบาทกับเราเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประตูเลื่อนอัตโนมัติ ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ประตูเลื่อนจะทำงานได้อัตโนมัติก็ต่อเมื่อมี มอเตอร์ประตูเลื่อน ซึ่งมอเตอร์นี้มีทั้งแบบมอเตอร์ AC และ DC

มอเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้ทั้งกับประตูเลื่อน และ ประตูรีโมท  แต่ส่วนมากจะใช้กับประตูรีโมท หรือประตูรั้วแบบเลื่อน ถ้าเป็นประตูเลื่อนแบบประตูเซเว่น ส่วนมากจะใช้เป็นรางประตูเลื่อนเป็นตัวขับเคลื่อน หรือเป็นตัวทำงาน

มอเตอร์ประตูเลื่อน

ความสำคัญของ มอเตอร์ประตูเลื่อน ประตูอัตโนมัติ

ถ้าเป็นประตูรั้ว หรือ ประตูรีโมท มอเตอร์ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะให้ประตูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มอเตอร์ประตูเลื่อนมี 2 แบบ ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้ก็มีความต่างกัน

มอเตอร์ประตูเลื่อน

มอเตอร์ แบบ AC 

เป็นมอเตอร์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 220 Vol ซึ่งส่งผ่าน แผงวงจรอิเล็กทรอนิคโดยตรง ซึ่งมีระบบการทำงานที่เรียกว่า รีเลย์ ซึ่งจะส่งผ่านค่าไปยังมอเตอร์โดยตรง ซึ่งถ้า AC มอเตอร์ นำมาใช้กับประตูรีโมท AC มอเตอร์จะส่งแรงบิดได้สูงกว่า DC มอเตอร์ เนื่องจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง AC มอเตอร์มักจะใช้กับประตูบานใหญ่ ที่น้ำหนักค่อนข้างมาก  ซึ่งประตูรีโมทแบบ AC มอเตอร์ รองรับน้ำหนักได้ถึง 600 – 3500 กก.

มอเตอร์ประตูเลื่อน

มอเตอร์ แบบ DC

DC มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่สามารถเปิด – ปิด ประตูได้นุ่มนวลกว่า AC เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้มีการออกเเบบวงจรในระบบ DC มอเตอร์ มีเเรงดันไฟฟ้าที่ต่ำ ซึ่ง DC มอเตอร์จะรองรับน้ำหนักได้ 400 – 500 กก.หรือมากกว่า เมื่อถูกนำไปใช้กับประตูรีโมท จะต้องมีการผ่านการแปลงแรงดันไฟฟ้าโดยหม้อแปลงไฟฟ้า จากแรงดัน 220 volt AC ให้เหลือเพียง 18 volt จึงทำให้ประตูรีโมท ที่เป็น DC มอเตอร์ มีเเรงบริดที่น้อยกว่า AC มอเตอร์