ระบบตัวล็อคไฟฟ้า เป็นระบบที่จัดการล็อคและปลดล็อค ประตูอัตโนมัติ โดยตรวจสอบลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด, Pin tag คีย์, แผงแป้นตัวเลข, คีย์รีโมทคอนโทรล, และสวิตซ์ เป็นต้น ไม่เพียงแต่ล็อคและปลดล็อคประตูธรรมดาด้วยไฟฟ้าเท่านั้น ยังสามารถทำอย่างอื่นได้ เช่น ปิดผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า (airtight) ที่จำเป็นสำหรับห้องคลีนรูม หรือทำระบบประตูของ passing system

        ล็อคสำหรับเครื่องกล คือ อุปกรณ์ความปลอดภัยทางเครื่องจักรกลที่ใช้กุญแจ เป็นหนึ่งในประเภทของอินเตอร์ล็อค โดยสามารถจัดการความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบเมื่อใช้ร่วมกัน

        ล็อคโซลินอยด์ คือ กลอนที่ทำการเปิดและปิดประตูโดยกระแสไฟฟ้า สามารถ แยกการใช้ได้ตามสถานการณ์ โดยมีทั้งแบบที่ปลดล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้า ผ่าน, แบบที่ล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านและแบบ keep แบบที่ปลดล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน สามารถปลดล็อคได้เฉพาะเมื่อ กระแสไฟฟ้าผ่านโซลินอยด์ ประตูจึงไม่สามารถเปิดได้เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปิด หรือวงจรตัด เมื่อกระแสไฟฟ้าตัดก็จะกลายเป็นการล็อคและไม่สามารถเปิด ประตูได้ จึงนิยมใช้ในจุดที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยจาก การโจรกรรม

ระบบตัวล็อคไฟฟ้า

ระบบตัวล็อคไฟฟ้า
แบบที่ล็อคเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านนั้นจะล็อคในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อกระแสไฟฟ้าตัดก็จะกลายเป็นการปลดล็อค เนื่องจากระบบจะปลดล็อคเมื่อ สายไฟขาดจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ จึงใช้กับประตูฉุกเฉินที่ให้ความสำคัญ กับการอพยพและปฎิบัติการดับเพลิงมากกว่าความปลอดภัยจากการ โจรกรรม แบบ keep ทำการล็อคและปลดล็อคด้วยแรงดันพัลส์ เปลี่ยนให้โซลินอยด์ หมุนไปในทิศทางที่ถูกและด้านตรงข้าม และเมื่ออยู่ในตำแหน่งจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า